Pafs organisation

Paf ägs av Ålands landskapsregering och styrelsen utses av landskapsregeringen ett år i taget.

Styrelsen utser Pafs VD, som sedan föreslår koncernledningsmedlemmar och dessa godkänns av styrelsen.

Styrelse

Jan-Mikael von Schantz

STYRELSEORDFÖRANDE

Anna Dahlsten

VICE STYRELSEORDFÖRANDE

Birgitta Eriksson

STYRELSELEDAMOT

Sara Kemetter

STYRELSELEDAMOT

Andreas Remmer

STYRELSELEDAMOT

Koncernledning

Christer Fahlstedt

CEO, CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Daniela Johansson

CRO, CHIEF RESPONSIBILITY OFFICER, DEPUTY CEO

Per Sahlberg

CFO, CHIEF FINANCIAL OFFICER

Goran Ristic

CMO, CHIEF MARKETING OFFICER

Kim Johansson

CGO, CHIEF GAMING OFFICER

Jukka Nikula

COO, CHIEF OPERATING OFFICER LAND & SHIP

Sara Eriksson

GENERAL COUNSEL

Sverker Skogberg

SENIOR VICE PRESIDENT PUBLIC AFFAIRS

Sara Björk-Södergård

CPO, CHIEF PRODUCT OFFICER

Francois Maugis

CTO, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER