Årsredovisning 2020

Efter ett ansträngande år har Pafs ekonomiska resultat ändå lyckats hålla en stabil nivå med en intäktsminskning på bara 1% från 114,2 till 113 miljoner euro. Resultatet är också bra, även om det minskat med 35% från 25,6 till 16,7 miljoner euro. Minskningen beror främst på covid-19 restriktionerna som införts och Pafs självvalda arbete med spelansvar som reducerat intäkterna från storspelarna.

Christer Fahlstedt

CEO, CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Daniela Johansson

CRO, CHIEF RESPONSIBILITY OFFICER, DEPUTY CEO

Per Sahlberg

CFO, CHIEF FINANCIAL OFFICER