Årsredovisning 2017 – Ringar på vattnet

Koncernens omsättning för 2017 är den högsta i verksamhetens historia. Den totala omsättningen ökade från 113,5 (2016) till 116,5 miljoner euro. Organisk tillväxt förklarar omsättningsökningen under året. Koncernens rörelseresultat ökade från 15,8 miljoner euro (2016) till 27,6 miljoner euro, och räkenskapsperiodens resultat gick från 15,2 miljoner (2016) till 29,4 miljoner euro.

Tidigare årsredovisningar

Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2015

Christer Fahlstedt

CEO, CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Daniela Johansson

CRO, CHIEF RESPONSIBILITY OFFICER, DEPUTY CEO

Per Sahlberg

CFO, CHIEF FINANCIAL OFFICER