Årsredovisning 2018

Den totala omsättningen minskade från 116,5 (2017) till 111,8 miljoner euro. Den minskade omsättningen beror främst på minskad omsättning för internetverksamheten, vilket framförallt orsakats av den kraftigt minskade intjäningen från storspelarnas förluster. Koncernens rörelseresultat minskade för året minskade från 27,6 till 24,7 miljoner euro, och räkenskapsperiodens resultat minskade från 29,4 till 24,6 miljoner euro.

Christer Fahlstedt

CEO, CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Daniela Johansson

CRO, CHIEF RESPONSIBILITY OFFICER, DEPUTY CEO

Per Sahlberg

CFO, CHIEF FINANCIAL OFFICER