Årsredovisning 2023

Efter ett intressant år kan Paf koncernen redovisa ett bra resultat för 2023. Det ökade antalet aktiva kunder och den tillfälligt sänkta lotteriskatten i Finland är grunden till ett rekordresultat för Paf. Omsättning ökade från 165,7 miljoner euro till 177,1 miljoner euro. Resultatet ökade från 44,8 miljoner euro till 55,1 miljoner euro. Pafs investeringar i spelansvar och öppna kundsegment visar att spelunderhållningen blir mer hållbar.

Christer Fahlstedt

CEO, CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Daniela Johansson

CRO, CHIEF RESPONSIBILITY OFFICER, DEPUTY CEO

Per Sahlberg

CFO, CHIEF FINANCIAL OFFICER