Paf-koncernen

Följande licensierade spelbolag ingår i Paf-koncernen och bedriver spelverksamhet; moderbolaget Ålands Penningautomatförening (Paf) och underkoncernen Paf Consulting Abp. Paf Consulting Abp omfattar dotterbolagen Pafer A/S, SIA Paf Latvija och Paf Holding Ltd. Programutvecklarna i Norrköping utvecklar och tillhandahåller Pafs bingomjukvara.

Ålands Penningautomatförening (Paf)

Ålands Penningautomatförening (Paf) erbjuder fysiska spel på Åland och ombord på ålandsflaggade fartyg samt internationell spelverksamhet online.

Ålands Penningautomatförening Org.nr. 0280695-6

Paf Consulting

Paf Consulting är en underkoncern bestående av Paf Consulting Abp, Pafer A/S, SIA Paf Latvija och Paf Holding Ltd. Paf Consulting Abp bedriver spelverksamhet på utlandsflaggade fartyg samt online på den internationella marknaden. Koncernens huvudsakliga affärsområden består av fartygsbaserad spelverksamhet samt onlinespel på den internationella marknaden. De olika verksamhetsgrenarna är fördelade mellan Paf Consulting-koncernens olika bolag.

Paf Holding Ltd äger Paf Multibrand Ltd, Speedy Ltd och Speedy Orginals Ltd, samtliga med en verksamhet inriktad på den svenska licensierade spelmarknaden.

Paf Consulting Abp Org.nr. 0616787-2

Pafer A/S Org.nr. 10017059

SIA Paf Latvija Org.nr. 40203073973