Paf-koncernen

Följande licensierade spelbolag ingår i Paf-koncernen och bedriver spelverksamhet; moderbolaget Ålands Penningautomatförening (Paf) och underkoncernen Paf Consulting Abp. Paf Consulting Abp omfattar dotterbolagen Pafer A/S och SIA Paf Latvija.

Ålands Penningautomatförening (Paf)

Ålands Penningautomatförening (Paf) erbjuder fysiska spel på Åland och ombord på ålandsflaggade fartyg samt internationell spelverksamhet online.

Ålands Penningautomatförening Org.nr. 0280695-6

Paf Consulting

Paf Consulting är en underkoncern bestående av Paf Consulting Abp, Pafer A/S och SIA Paf Latvija. Paf Consulting Abp bedriver spelverksamhet på utlandsflaggade fartyg samt online på den internationella marknaden. Koncernens huvudsakliga affärsområden består av fartygsbaserad spelverksamhet samt onlinespel på den internationella marknaden. De olika verksamhetsgrenarna är fördelade mellan Paf Consulting-koncernens olika bolag.

Paf Consulting Abp Org.nr. 0616787-2

Pafer A/S Org.nr. 10017059

SIA Paf Latvija Org.nr. 40203073973