Paf-koncernen

Följande licensierade spelbolag ingår i Paf-koncernen och bedriver spelverksamhet; moderbolaget Ålands Penningautomatförening (Paf) med dotterbolagen Programutvecklarna i Norrköping Ab och Paf International Abp samt underkoncernen Paf Consulting Abp. Paf Consulting Abp omfattar dotterbolagen Game Room Ab, Pafer A/S, Paf Holding Ltd, SIA Paf Latvija och SIA Viensviens.

Ålands Penningautomatförening (Paf)

Ålands Penningautomatförening (Paf) erbjuder fysiska spel på Åland och ombord på ålandsflaggade fartyg samt internationell spelverksamhet online.

Ålands Penningautomatförening Org.nr. 0280695-6

Paf Consulting

Paf Consulting är en underkoncern bestående av Paf Consulting Abp, Pafer A/S, SIA Paf Latvija och Paf Holding Ltd. Paf Consulting Abp bedriver spelverksamhet på utlandsflaggade fartyg samt online på den internationella marknaden. Koncernens huvudsakliga affärsområden består av fartygsbaserad spelverksamhet samt onlinespel på den internationella marknaden. De olika verksamhetsgrenarna är fördelade mellan Paf Consulting-koncernens olika bolag.

Paf Holding Ltd äger Paf Multibrand Ltd, Speedy Ltd och Speedy Orginals Ltd, samtliga med en verksamhet inriktad på den svenska licensierade spelmarknaden.

Paf Consulting Abp Org.nr. 0616787-2

Pafer A/S Org.nr. 10017059

SIA Paf Latvija Org.nr. 40203073973