En hållbar arbetsplats

Paf strävar efter att vara en hållbar arbetsgivare som arbetar medvetet med utveckling och transparens mot våra anställda, kunder och samarbetspartners. Som arbetsgivare för cirka 330 personer från flera olika länder är Paf engagerat i att skapa bästa möjliga arbetsmiljö för våra anställda. Vi arbetar aktivt för att Paf ska vara en inspirerande arbetsplats som uppmuntrar till kreativt tänkande.

Vi tror att våra anställda kan växa och må bra i en rättvis, säker och jämlik arbetsmiljö.

Personalen är kärnan i vår verksamhet och vi tror att en inspirerande arbetsmiljö går hand i hand med att kunna ge våra kunder det de vill ha.

 

Personalen är ett av Pafs fokusområden för hållbarhet. Vi vill att alla anställda ska må bra och få rätt förutsättningar för att utvecklas professionellt. Utifrån den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska mål, samt FN:s globala hållbarhetsmål, har vi identifierat hur vårt hållbarhetsarbete bidrar till dessa. 

Åländska hållbarhetsagendan

Mål 2: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktig.

Mål 5: Attraktionskraft för boende, besökare och företag.

FN:s globala utvecklingsmål

    

En balanserad och aktiv arbetsmiljö

I och med spelindustrins snabba tillväxt och höga tempo är det viktigt att hitta en balans mellan arbete och privatliv. Vi strävar därför efter att erbjuda alla våra anställda möjligheten att hitta en bra arbetssituation som passar in i deras liv. Vår personal är nyckeln till Pafs framgång. När vi alla på Paf mår bra kan vi också prestera bättre och utvecklas tillsammans.

 • Vi arbetar tillsammans för att hela tiden utveckla våra egenskaper och vår verksamhet.
 • Vi vill att Paf ska vara en inspirerande arbetsplats.
 • Vi tror på att vår personal kan växa och må bra i en rättvis, trygg och jämställd arbetsmiljö.
 • Vi vill uppmuntra våra anställda till att växa och utvecklas professionellt så att de kan nå sin fulla potential hos oss. 

Förmåner

Alla våra kontor är unika, så därför kan förmånerna variera mellan olika platser. Några av våra förmåner inkluderar:

 • Träningstimme: En träningstimme i veckan under arbetstid.
 • Sjukvårdsförsäkringar.
 • Väldesignade arbetsutrymmen, konferensrum och sociala utrymmen som befrämjar ett flexibelt tänkande och god ergonomi.
 • Färsk frukt och snacks på kontoret.
 • Möjlighet att välja din utrustning och arbeta med den senaste teknologin.

Arbeta utomlands eller på distans

Paf ger deras anställda möjligheten att själva få välja hur de vill arbeta. De anställda kan välja mellan att arbeta på kontoret, på distans eller använda sig av en så kallad hybridmodell. Hybridmodellen innebär en blandning av arbete både på distans och på plats. 

– Den personliga balansen mellan arbete, fritid och familj är otroligt viktig. Vi tror att detta kommer att ge vår personal bättre möjligheter att hitta den rätta balansen i vardagen, säger Daniela Johansson vice VD & Chief Responsibility Officer

Paf erbjuder även möjligheten för sina anställda att arbeta upp till tre månader utomlands varje år. Det ger Paf anställda möjligheten att ta del av andra kulturer eller årligen arbeta från sitt hemland.

– Vi är övertygade om att det här kommer att vara en viktig faktor för oss som arbetsgivare i framtiden på den alltmer globala arbetsmarknaden, säger Daniela Johansson.

Dialog för engagemang

Engagemang bland anställda är en av de viktigaste faktorerna för långsiktig utveckling i ett företag. Förutom att det förbättrar verksamheten så går fostrandet av en transparent och engagerande kultur dessutom i linje med de övergripande målen för social hållbarhet.

Action Talk

Action Talk är korta enskilda möten som hålls varje vecka mellan förmannen och den anställda. Samtalen baseras på förberedelser från båda parter, och är en bra möjlighet för återkoppling och vägledning. 

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal sker två gånger om året och är en öppen dialog mellan chefen och den anställda. Syftet med samtalet är att både kolla i backspegeln och fokusera på de kommande perioderna för att lägga upp nya förväntningar och utvecklingsmål.

Välmående

Vi arbetar aktivt med att vara en inspirerande arbetsplats, där öppenhet och jämlikhet får våra anställda att växa. Vi erbjuder även konkreta förmåner som främjar våra anställdas hälsa, såsom träningstimmar på arbetstid.

Personalundersökning

Vi genomför en personalundersökning varje år för att samla in information och feedback från alla anställda på Paf. Resultatet analyseras och utvärderas sedan inom teamen, avdelningarna och av koncernledningen. Målet med undersökningen är att kunna förbättra arbetsmetoderna, få bort eventuella flaskhalsar och planera för långsiktiga förbättringar.

En av Finlands mest inspirerande arbetsplatser

År 2021 utnämndes Paf till en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland av Eezy Flow, tack vare våra framstående resultat i den årliga PeoplePower® personalundersökningen.

Personalen i siffror

330 anställda 

 

29 nationaliteter

Paf har 29 olika nationaliteter bland sina anställda (31.12.2021).

 

76,9 People Power Index

People Power Index anger personalens tillfredsställelse med Paf som arbetsgivare, i jämförelse med den generella nivån (68,7) för företag i Finland år 2021. Föregående år (2020) var siffran 75,6 för Paf.

 

Plats och antal anställda

 

 

 

Könsfördelning, totalt
221 Män (67%)
109 Kvinnor (33%)

 

Könsfördelning, ledarnivå
36 Män (70%)
15 Kvinnor (30%)

Employee Forum

Employee Forum är ett årligt evenemang där alla Pafs anställda samlas på huvudkontoret i Mariehamn för att umgås och ha roligt tillsammans. Evenemanget består av en dag fylld med aktiviteter med huvudsyftet att möjliggöra utbyte av idéer och erfarenheter mellan olika team. 

Ledarskapsprogram

Ledarskap är viktigt för oss på Paf, så därför har vi utvecklat ett nytt ledarskapsprogram. Programmet består av en introduktion för nya ledare, ledarsessioner inom olika ämnen samt mentorskap. Paf arrangerar även ledarskapsforum två gånger om året för att inspirera, hjälpa och utveckla våra ledare. 

Hållbar rekrytering

Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa att vår rekrytering är så objektiv och rättvis som möjligt. Vi definierar kompetens som en individs förmåga att använda sin erfarenhet, kunskap, personlighet och problemlösningsförmåga framgångsrikt i arbetet.

 • Rekryteringen är baserad på en välutvecklad kravprofil som är fri från diskriminering.
 • Rekryteringsprocessen är strukturerad utifrån kravprofilen och varje steg i processen har en tydlig avsikt. För flera roller använder vi specifika färdighetsprover.