En hållbar tillväxt kan bara ske med nöjda kunder och sunda spelvanor – därför är ansvarsfullt spelande ryggraden i all vår verksamhet.

Paf är prisbelönt och branschledande inom ansvarsfullt spelande. Vi utvecklas kontinuerligt och jobbar innovativt framåt. För oss är det viktigt att ta ett socialt ansvar och ett sunt spelbeteende hos våra kunder skapar även en långsiktig lönsamhet. På så vis kan vi uppnå en hållbar tillväxt som också överensstämmer med våra värderingar.

Spelansvar går som en röd tråd genom hela verksamheten. Våra anställda uppmuntras att alltid ha ansvarsfullt spelande med i sitt arbete. I slutändan är det förstås spelaren själv som gör sina val, men vi strävar efter att skapa förutsättningar för goda, långsiktigt hållbara val.

Några exempel på hur vi arbetar med ansvarsfullt spelande:

  • Förstklassiga spelverktyg för ansvarsfullt spelande
  • En förlustgräns på 20 000€
  • En radarfunktion (baserad på speldata)
  • Dialog med spelare (en kommunikationsplan på flera olika plan)
  • Kompetensutveckling inom ansvarsfullt spelande för våra specialister
  • Utbildning i ansvarsfullt spelande för all personal
  • Spelvårdsförsäkring för spelare med ett spelberoende

Våra verktyg för ansvarsfullt spelande

Vi har tagit fram ett brett utbud av verktyg för att hjälpa spelare spela ansvarsfullt, och vi påminner regelbundet våra spelare om dessa verktyg.

Artboard 13

Insättningsgräns

Artboard 14

Förlustgräns

Artboard 15

Frys konto eller kategori

Artboard 16

Påminnelser

Artboard 17

Spelöversikt

Artboard 18

Tidsuppföljning

Artboard 19

Tidsgräns

Artboard 20

Ansvarsfulla uttag

Artboard 21

Självtest (PGSI)

I framkant inom ansvarsfullt spelande

Paf är branschledande

Vartannat år håller Paf konferensen Paf Responsible Gaming Summit då speloperatörer, partners, forskare och beslutsfattare bjuds in till Åland. Deltagarna diskuterar ansvarsfullt spelande för att utbyta kunskap och för att kunna jobba proaktivt med olika delar inom detta breda område.

Investering i forskning

I september 2015 inledde Paf ett 4-årigt forskningsprojekt i samarbete med psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Forskningen fokuserar på penningspel, gränssättande, spelbeteenden, attityder gentemot spelverktyg samt prognoser. Riktiga data från onlinespel på Paf.com används i analysen och forskningen kan delas in i tre delstudier:

  • Förebyggande effekt av att spelare sätter en frivillig månadsgräns för sina insättningar redan vid registreringen. Forskningsresultatet publicerades i Frontiers of Psychology.
  • Spelares attityder gentemot verktyg för ansvarsfullt spelande samt gentemot kommunikation gällande ansvarsfullt spelande
  • Att upptäcka mönster som leder till att spelare utestänger sig själva från spelande samt att kunna dra slutsatser och arbeta förebyggande utifrån dessa mönster.

Insikter från forskningen hjälper oss utveckla och förbättra våra verktyg för ansvarsfullt spelande så att våra spelare kan ta välgrundade beslut. Läs mer om forskningsresultaten vid Stockholms Universitet.