En hållbar tillväxt kan bara ske med nöjda kunder och sunda spelvanor – därför är ansvarsfullt spelande ryggraden i all vår verksamhet.

Paf är prisbelönt och branschledande inom ansvarsfullt spelande. Vi utvecklas kontinuerligt och jobbar innovativt framåt. För oss är det viktigt att ta ett socialt ansvar och ett sunt spelbeteende hos våra kunder skapar även en långsiktig lönsamhet. På så vis kan vi uppnå en hållbar tillväxt som också överensstämmer med våra värderingar.

Spelansvar går som en röd tråd genom hela verksamheten. Våra anställda uppmuntras att alltid ha ansvarsfullt spelande med i sitt arbete. I slutändan är det förstås spelaren själv som gör sina val, men vi strävar efter att skapa förutsättningar för goda, långsiktigt hållbara val.

För att bidra till den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska mål, såväl som till FN:s globala hållbarhetsmål, har vi på Paf identifierat vårt hållbarhetsarbete. Inom ansvarsfullt spelande resulterade vårt arbete i två mål inom den åländska hållbarhetsagendan och ett FN mål.

Åländska hållbarhetsagendan

FN:s globala utvecklingsmål

Några exempel på hur vi arbetar med ansvarsfullt spelande:

 • En förlustgräns på 17 500€
 • En förlustgräns på 8 000€ för unga personer (20-24 år)
 • En förlustgräns på 1 800€ för unga personer (18-19 år)
 • Pafs kundsegmentering (Paf Radar) som styr ansvarsfull kommunikation till kunderna
 • Ett brett urval av spelverktyg för ansvarsfullt spelande
 • Kompetensutveckling inom ansvarsfullt spelande för våra specialister
 • Utbildning i ansvarsfullt spelande för all personal

Pafs obligatoriska förlustgräns

2018 introducerade Paf en obligatorisk årlig förlustgräns som gäller för alla spelare på Paf. I juni 2023 har den årliga förlustgränsen sänkts ytterligare och indelats i tre olika åldersgrupper. I maj 2024 sänktes förlustgränsen för unga personer i åldern 20–24 år ytterligare.

 • ≥25 år  – 17 500 euro / 190 000 SEK
 • 20–24 år  – 8 000 euro / 90 000 SEK
 • 18–19 år – 1 800 euro / 20 000 SEK

– Förändringen stärker ytterligare vårt fokus på spelansvar för unga vilket är bra, eftersom det är i linje med forskningen om spelproblem som säger att unga vuxna är en extra sårbar grupp när det kommer till spelande, säger Daniela Johansson, vice VD och Chief Responsibility Officer.

Mer info och mer info om vår senaste justering för unga spelare.

 

Paf vill hjälpa sina kunder att spela ansvarsfullt, och införandet av en förlustgräns visar att spelbolag kan överleva utan inkomster från de största spelarna. Pafs förlustgräns inkluderar samtliga spelkategorier för alla våra registrerade kunder.

Införandet av förlustgränsen är en åtgärd som uppmärksammats och prisats ett flertal gånger i spelbranschen. Paf har bland annat blivit tilldelad spelansvarspriset Safer Gambling Operator vid EGR Nordics Awards 2023.

Våra verktyg för ansvarsfullt spelande

Vi har tagit fram ett brett utbud av verktyg för att hjälpa spelare spela ansvarsfullt, och vi påminner regelbundet våra spelare om dessa verktyg.

Artboard 13

Insättningsgräns

Artboard 14

Förlustgräns

Artboard 15

Frys konto eller kategori

Artboard 16

Påminnelser

Artboard 17

Spelöversikt

Artboard 18

Tidsuppföljning

Artboard 19

Tidsgräns

Artboard 20

Självavstängning

Artboard 21

Självtest (PGSI)

Vi tror på öppenhet

Under 2019 började vi öppet redovisa Pafs kunders vinster och förluster. Inget annat spelbolag har vågat visa en lika detaljerad redovisning över sina siffror, vilket gör Paf unika i spelbranschen. Vi tror på öppenhet, och vi vill därför lyfta fram dessa siffror för att kunna ändra på framtidens spelbransch och göra oss mer hållbara.

Siffrorna från Paf’s röda segment har sedan några års tid legat på 0. Därför har Paf ändrat fokus till den orange sektorn, vilken år 2021 har sänkts med hela 23,3%. Varav det gröna segmentet ökat med 11,3%. Detta visar att det har skett en minskning i spelare som spelar bort större summor pengar.

“Vi tror på öppenhet och att öppenhet ger en stärkt trovärdighet till diskussionen om spelansvar. Vi är stolta och glada över att vår utveckling går år rätt håll”

Pafs VD Christer Fahlstedt

Paf Radar

Paf Radar är ett system vi utvecklade för flera år sedan för att kunna upptäcka potentiellt riskfyllt spelbeteende och kontakta spelare i förebyggande syfte. Paf Radar är idag under ständig utveckling för att hitta bättre parametrar och triggers. 

Alla Pafs spelare delas in i fyra olika risksegment (R1-R4)beroende på deras spelbeteende och hur mycket pengar de förlorat de senaste 90 dagarna. Segmenteringen uppdateras dagligen, vilket betyder att spelare kan ändra risksegment varje dag beroende på deras spelintensitet. Specifika parametrar (S1-S4) är den andra delen i Pafs spelansvarsystem som triggar förebyggande kommunikation till spelare baserat på ett potentiellt problematiskt spelbeteende. 

Radarn har även en kommunikationsplan där risksegmenten kombineras med passande och förebyggande kommunikation. Ju högre en spelare ligger i Pafs risksegment, desto mer frekvent och direkt är kommunikationen till spelaren. Syftet är att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande genom fortlöpande ansvarsfull kommunikation. 

Risksegmenten är synkade med våra marknadsföringsblock, vilket betyder att vi inte skickar någon marknadsföring till spelare i segment 2-4. Spelare som har förlorat mer än 2000€ under de senaste 90 dagarna får varken marknadsföring eller erbjudanden skickade till sig.

I framkant inom ansvarsfullt spelande

Paf är branschledande

Redan år 2013 startade Paf konferensen Paf Responsible Gaming Summit, där speloperatörer, partners, forskare och beslutsfattare bjöds in till Åland för att utbyta kunskap och arbeta proaktivt med olika delar inom ansvarsfullt spelande. Syftet som var att ändra sättet att diskutera om spelansvar inom spelindustrin har nu uppnåtts, men pågående diskussioner sker på alla plan.

 • Spelakademin 2019 (ersatte RG Summit)
 • Paf RG Summit 2017
 • Paf RG Summit 2015
 • Paf RG Summit 2013

Investering i forskning

I september 2015 inledde Paf ett 4-årigt forskningsprojekt i samarbete med psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Forskningen fokuserar på penningspel, gränssättande, spelbeteenden, attityder gentemot spelverktyg samt prognoser. Riktiga data från onlinespel på Paf.com används i analysen och forskningen kan delas in i tre delstudier:

 • Förebyggande effekt av att spelare sätter en frivillig månadsgräns för sina insättningar redan vid registreringen. Forskningsresultatet publicerades i Frontiers of Psychology.
 • Spelares attityder gentemot verktyg för ansvarsfullt spelande samt gentemot kommunikation gällande ansvarsfullt spelande
 • Att upptäcka mönster som leder till att spelare utestänger sig själva från spelande samt att kunna dra slutsatser och arbeta förebyggande utifrån dessa mönster.

Insikter från forskningen hjälper oss utveckla och förbättra våra verktyg för ansvarsfullt spelande så att våra spelare kan ta välgrundade beslut. Läs mer om forskningsresultaten vid Stockholms Universitet.

Pafs spelansvar

Ett bra år och ett steg framåt för hållbar spelunderhållning

Ett bra år och ett steg framåt för hållbar spelunderhållning

Ett bra år ger en bra utdelning av Paf-medel till samhället. Pafs öppna kundsegment visar på mer hållbara intäkter det gångna året. Pafs styrelse får en ny styrelsemedlem.  Paf koncernens omsättning för 2023 ökade från 165,7 miljoner euro till 177,1 miljoner euro, vilket är en ökning med 7%. De ökade intäkterna ger en ökning av resultatet från 44,8 miljoner euro…

Fokus på unga personer när förlustgränsen sänks

Fokus på unga personer när förlustgränsen sänks

Paf har valt att sänka förlustgränsen ytterligare för unga personer. Obligatoriska förlustgränser sätter ett stopp för överdrivet spelande. Unga personer bör prioriteras i ett bra spelansvar. Obligatoriska förlustgränser stoppar spelare från att förlora mer pengar. Paf väljer nu att sänka förlustgränsen för alla personer i ålder 20–24 år. Unga personer i den åldern har sedan tidigare en lägre förlustgräns hos…

Över 400 miljoner euro i Paf-medel

Över 400 miljoner euro i Paf-medel

Ett framgångsrikt år ger stor utdelning av Paf-medel, både intäkterna och resultatet ökade. Paf fortsätter att investera i spelansvarsåtgärder och de nypublicerade siffrorna för Pafs kundsegment visar att investeringarna har en effekt. Paf har ett bra år bakom sig, framgångarna internationellt fortsätter och Land & Fartygs verksamheten har återhämtat sig en hel del efter pandemin. Koncernens omsättning för 2022 ökade…

Rejäl investering i ansvarsfullt spelande

Rejäl investering i ansvarsfullt spelande

Paf väljer att sänka den obligatoriska förlustgränsen ytterligare. På samma gång inför Paf en ny förlustgräns för unga personer i åldern 18–19 år. Åtgärderna beräknas kosta cirka 7 miljoner euro årligen. Paf sänker den årliga obligatoriska förlustgränsen från 20 000 euro till 17 500 euro, vilket innebär att ingen kund kan förlora mer än den maxgränsen på Pafs nätspel. Förlustgränsen…