En hållbar tillväxt kan bara ske med nöjda kunder och sunda spelvanor – därför är ansvarsfullt spelande ryggraden i all vår verksamhet.

Paf är prisbelönt och branschledande inom ansvarsfullt spelande. Vi utvecklas kontinuerligt och jobbar innovativt framåt. För oss är det viktigt att ta ett socialt ansvar och ett sunt spelbeteende hos våra kunder skapar även en långsiktig lönsamhet. På så vis kan vi uppnå en hållbar tillväxt som också överensstämmer med våra värderingar.

Spelansvar går som en röd tråd genom hela verksamheten. Våra anställda uppmuntras att alltid ha ansvarsfullt spelande med i sitt arbete. I slutändan är det förstås spelaren själv som gör sina val, men vi strävar efter att skapa förutsättningar för goda, långsiktigt hållbara val.

För att bidra till den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska mål, såväl som till FN:s globala hållbarhetsmål, har vi på Paf identifierat vårt hållbarhetsarbete. Inom ansvarsfullt spelande resulterade vårt arbete i två mål inom den åländska hållbarhetsagendan och ett FN mål.

Åländska hållbarhetsagendan

Mål 1: Välmående människor vars inneboende resurser växer.

Mål 2: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktig.

FN:s globala utvecklingsmål

Några exempel på hur vi arbetar med ansvarsfullt spelande:

  • En förlustgräns på 20 000€
  • Pafs kundsegmentering (Paf Radar) som styr ansvarsfull kommunikation till kunderna
  • Förstklassiga spelverktyg för ansvarsfullt spelande
  • Kompetensutveckling inom ansvarsfullt spelande för våra specialister
  • Utbildning i ansvarsfullt spelande för all personal
  • Spelvårdsförsäkring för spelare med ett spelberoende

Pafs obligatoriska förlustgräns

Paf blev år 2018 det första internationella spelbolaget i världen som infört en obligatorisk maxgräns för vad kunderna kan förlora under ett år. I början låg Pafs förlustgräns på 30 000 euro, men under de senaste åren har den sänkts ytterligare med en tredjedel till 20 000 euro (200 000 kronor).

– Vi ser att vår maxgräns effektivt stoppar storspelare och förhindrar de personliga tragedier som kan uppstå när enorma belopp spelas bort. Vi ska vara ett spelbolag som säljer ett spännande nöje för vuxna utan att försöka krama den sista pengen ur dem, säger Pafs VD Christer Fahlstedt.

 

Paf vill hjälpa sina kunder att spela ansvarsfullt, och införandet av en förlustgräns visar att spelbolag kan överleva utan inkomster från de största spelarna. Pafs förlustgräns inkluderar samtliga spelkategorier för alla våra registrerade kunder.

Införandet av förlustgränsen är en åtgärd som uppmärksammats och prisats ett flertal gånger i spelbranschen. Paf har bland annat utsetts till det mest hållbara spelföretaget på den svenska marknaden.

Våra verktyg för ansvarsfullt spelande

Vi har tagit fram ett brett utbud av verktyg för att hjälpa spelare spela ansvarsfullt, och vi påminner regelbundet våra spelare om dessa verktyg.

Artboard 13

Insättningsgräns

Artboard 14

Förlustgräns

Artboard 15

Frys konto eller kategori

Artboard 16

Påminnelser

Artboard 17

Spelöversikt

Artboard 18

Tidsuppföljning

Artboard 19

Tidsgräns

Artboard 20

Självavstängning

Artboard 21

Självtest (PGSI)

Vi tror på öppenhet

Under 2018 började vi öppet redovisa Pafs kunders vinster och förluster. Inget annat spelbolag har vågat visa en lika detaljerad redovisning över sina siffror, vilket gör Paf unika i spelbranschen. Vi tror på öppenhet, och vi vill därför lyfta fram dessa siffror för att kunna ändra på framtidens spelbransch och göra oss mer hållbara.

Tack vare introduceringen av Pafs förlustgräns lyckades bolaget år 2020 minska intäkterma från det röda segmentet markant. med 100%. Intäkterna från spelare i det gröna kundsegmentet ökade däremot med 14,7%. Detta betyder att fler personer spelar för mindre summor.

“Vi tror på öppenhet och att öppenhet ger en stärkt trovärdighet till diskussionen om spelansvar. Vi är stolta och glada över att vår utveckling går år rätt håll”

Pafs VD Christer Fahlstedt

Paf Radar

Paf Radar är ett system vi utvecklade för flera år sedan för att kunna upptäcka potentiellt riskfyllt spelbeteende och kontakta spelare i förebyggande syfte. Paf Radar är idag under ständig utveckling för att hitta bättre parametrar och triggers. 

Alla Pafs spelare delas in i fyra olika risksegment (R1-R4)beroende på deras spelbeteende och hur mycket pengar de förlorat de senaste 90 dagarna. Segmenteringen uppdateras dagligen, vilket betyder att spelare kan ändra risksegment varje dag beroende på deras spelintensitet. Specifika parametrar (S1-S4) är den andra delen i Pafs spelansvarsystem som triggar förebyggande kommunikation till spelare baserat på ett potentiellt problematiskt spelbeteende. 

Radarn har även en kommunikationsplan där risksegmenten kombineras med passande och förebyggande kommunikation. Ju högre en spelare ligger i Pafs risksegment, desto mer frekvent och direkt är kommunikationen till spelaren. Syftet är att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande genom fortlöpande ansvarsfull kommunikation. 

Risksegmenten är synkade med våra marknadsföringsblock, vilket betyder att vi inte skickar någon marknadsföring till spelare i segment 2-4. Spelare som har förlorat mer än 2000€ under de senaste 90 dagarna får varken marknadsföring eller erbjudanden skickade till sig.

Pafs spelvårdsförsäkring

Pafs spelvårdsförsäkring finns för att hjälpa de kunder som har utvecklat ett spelberoende att få tillgång till professionellt stöd. Försäkringen ersätter behandling för upp till 2300 euro hos en terapeut. Försäkringen tillåter också en anhörig att delta i behandlingen.

Försäkringen gäller för spelare bosatta i Finland, Sverige och Estland. För att kunna nyttja försäkringen behöver kunden ha varit registrerad kund på Paf i minst 12 månader samt ha spelat för minst 120 euro under den senaste 12-månadersperioden.

I framkant inom ansvarsfullt spelande

Paf är branschledande

Redan år 2013 startade Paf konferensen Paf Responsible Gaming Summit, där speloperatörer, partners, forskare och beslutsfattare bjöds in till Åland för att utbyta kunskap och arbeta proaktivt med olika delar inom ansvarsfullt spelande. Syftet som var att ändra sättet att diskutera om spelansvar inom spelindustrin har nu uppnåtts, men pågående diskussioner sker på alla plan.

Investering i forskning

I september 2015 inledde Paf ett 4-årigt forskningsprojekt i samarbete med psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Forskningen fokuserar på penningspel, gränssättande, spelbeteenden, attityder gentemot spelverktyg samt prognoser. Riktiga data från onlinespel på Paf.com används i analysen och forskningen kan delas in i tre delstudier:

  • Förebyggande effekt av att spelare sätter en frivillig månadsgräns för sina insättningar redan vid registreringen. Forskningsresultatet publicerades i Frontiers of Psychology.
  • Spelares attityder gentemot verktyg för ansvarsfullt spelande samt gentemot kommunikation gällande ansvarsfullt spelande
  • Att upptäcka mönster som leder till att spelare utestänger sig själva från spelande samt att kunna dra slutsatser och arbeta förebyggande utifrån dessa mönster.

Insikter från forskningen hjälper oss utveckla och förbättra våra verktyg för ansvarsfullt spelande så att våra spelare kan ta välgrundade beslut. Läs mer om forskningsresultaten vid Stockholms Universitet.

Pafs spelansvar

Pafs resultat, öppna kundsegment och sänkt förlustgräns

Pafs resultat, öppna kundsegment och sänkt förlustgräns

År 2020 blev ett extremt år på många sätt. Stora delar av Pafs verksamhet har under året varit helt nedstängd eller kraftigt begränsad. Paf utgick ifrån en sänkt förlustgräns i början av året som påverkade resultatet och trots den finansiella ansträngda situationen så valde Paf att sänka förlustgränsen ytterligare inför år 2021. I år är det tredje året i rad…

Paf tror på en framtid där 8000 euro är den maximala årliga förlustgränsen

Paf tror på en framtid där 8000 euro är den maximala årliga förlustgränsen

Pafs VD Christer Fahlstedt berättar öppet om att vägra att ta emot “blodspengar” från riskspelare, även om det skadar företagets resultat. Han säger också att 8000 euro per år är riktmärket för den framtida förlustgränsen. En av Pafs viktigaste grundpelare är ansvarsfullt spelande och det är något som bolagets VD tar på allvar. När Paf först introducerade förlustgränsen år 2018…

Paf sänker förlustgränsen ytterligare

Paf sänker förlustgränsen ytterligare

Paf sänker den årliga förlustgränsen med 5000 euro ytterligare. Sänkningen av förlustgränsen stärker Pafs spelansvar och Pafs position bland de mest ansvarsfulla spelbolagen. Röda Korset stöder Pafs beslut att sänka förlustgränsen. När Paf införde förlustgränsen år 2018 var den 30 000 euro per år, en maxgräns som förra året sänktes till 25 000 euro och nu i år sänks den…

Paf utsågs till Sveriges mest hållbara spelföretag

Paf utsågs till Sveriges mest hållbara spelföretag

Paf har utsetts till Sveriges mest ansvarsfulla spelföretag. Paf vann priset i kategorin Hållbarhet i Swedish Gambling Awards. Pafs vice VD Daniela Johansson utsågs även till vinnare i kategorin Ledarskap. Utgående ifrån de över 40 bidrag som skickats in, utsågs 11 finalister i tre priskategorier. Paf vann priset i kategorin Hållbarhet och Pafs vice VD Daniela Johansson vann priset i…