Kontakt

Paf Huvudkontor

Lövdalsvägen 8

Pb 241

AX-22100 Mariehamn

Åland

Finland

Växel

Tel. +358 207 9106 00

Webb aboutpaf.com

Media kontakt

Tel. +358 207 910 730

Webb aboutpaf.com/sv/media

Kundservice för spelare

Webb www.paf.com