Paf investerar i hållbarhet tillsammans med flera större företag

Nätverket bärkraft.ax samordnar arbetet med att förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan. Förra året tog man i bruk en lotsfunktion för att stärka arbetet med hållbarhetsagendan.

Lotsfunktionen består av en person som har till uppgift att lotsa och stöda; organisationer, företag, kommuner, föreningar och myndigheter som vill bidra till ett mer hållbart samhälle. Efter lotsfunktionens första år väljer nu företagen Paf, Wiklöf Holding, Ömsen och Ålandsbanken/Crosskey att gå in som delfinansiärer för anställningen av ytterligare en hållbarhetslots för de kommande tre åren.

– Hållbarhet är en viktig fråga för Paf och vi ser detta som ett bra tillfälle att samarbeta med andra företag för att driva utvecklingen av ett mer hållbart samhälle framåt, säger Daniela Johansson, vice VD på Paf samt ordförande för nätverksgruppen hållbara storföretag.

Hållbarhetslotsen stöder de som satsar på hållbarhet

Organisationer har möjlighet att få stöd av hållbarhetslotsen i form av inspiration, samordning och råd gällande arbetsmetoder och utveckling av organisationens hållbarhetsarbete.

– I och med Wiklöf Holdings, Ömsens, Pafs och Ålandsbanken/Crosskeys investering i lotsfunktionen förstärks partnerskapet mellan föreningslivet, näringslivet och offentliga sektorn i bärkraft.ax. Detta i kombination med nätverksgruppen hållbara storföretags aktiva arbete ger ytterligare kraft till verkställandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan, säger Micke Larsson, huvudsekreterare i bärkraft.ax och hållbarhetsrådet.

För mer information om lotsfunktionen, klicka här.

För mer information om nätverksgruppen hållbara storföretag, klicka här.

31 januari 2019

Nyheter med samma tagg

Paf förbättrar klimatrapporteringen

Paf har i flera års tid genomfört årliga klimatredovisningar för att få en bättre insikt om hur verksamheten påverkar miljön. Med hjälp av klimatredovisningen kan vi enklare identifiera förbättringar och sträva efter att minska vår…

04 november 2021

Distansarbete blir en del av framtiden på Paf

Paf inför riktlinjer som ger personalen flera olika möjligheter att fortsätta med distansarbete, även efter att pandemins restriktioner är borta. Personalen får också möjlighet att arbeta utomlands i upp till tre månader varje år. Personalen…

16 september 2021

Pafs resultat, öppna kundsegment och sänkt förlustgräns

År 2020 blev ett extremt år på många sätt. Stora delar av Pafs verksamhet har under året varit helt nedstängd eller kraftigt begränsad. Paf utgick ifrån en sänkt förlustgräns i början av året som påverkade…