300 000 euro till Ukraina

Paf och Ålands Landskapsregering väljer att omgående donera 300 000 euro i humanitärt bistånd till Ukraina. Pengarna kommer att gå som stöd till det internationella hjälparbete som UNHCR och Finlands Röda Kors genomför i direkt anslutning till händelserna i Ukraina.

– Det som sker i Ukraina är verkligen hemskt och det berör oss alla. Varje räddat liv och minskat lidande för familjer som nu tvingas lämna sina hem och sitt land är en angelägenhet för oss alla, säger finansminister Roger Höglund.

FN:s flyktingorgan och Finlands Röda Kors

Pengarna som går till hjälporganisationernas akuta insatser i Ukraina kommer att doneras från Paf. Det görs genom att Paf har fått ett så kallat ägardirektiv från landskapsregeringen där man ombeds att genomföra donationen.

– Vi är oerhört glada att vår ägare har tagit det här initiativet. Situationen i Ukraina är ofattbar och berör oss alla djupt. Vi är tacksamma att få denna möjlighet att vara med och bidra, säger Pafs VD Christer Fahlstedt.

Pengarna kommer att kanaliseras till FN:s flyktingorgan UNHCR och Finlands Röda Kors Katastroffond eftersom dessa har etablerade internationella nätverk som redan inlett hjälparbetet till Ukraina. Donationen kommer inte att påverka Pafs kommande utdelning av medel till förmån för tredje sektorn och samhällsnyttiga ändamål på Åland.

03 mars 2022

Nyheter med samma tagg

Pafs internationella satsningar banade väg för ett starkt resultat

Paf redovisar ett starkt resultat för 2021 trots att den pågående pandemin drabbat Land & Fartygs verksamheten negativt. Resultatet uppgår till 34,3 m€ (16,7 m€ 2020). Resultatutvecklingen drivs av Pafs internationella framgångar, där bland annat…

Nytt spel lanserat av Paf Games Studio

Paf har lanserat ett nytt spel som heter Building Blocks. Spelet har skapats och utvecklats in-house av Paf Games Studio. Känslan och designen i spelet är verkligen annorlunda jämfört med vad som har tidigare skapats…

Lasse Åberg ger 15 000 euro till Östersjöfonden

Tack vare de två populära internetspelen som Paf har utvecklat - inspirerade av kultfilmerna Sällskapsresan och Snowroller - väljer Lasse Åberg nu att donera en betydande del av sin royalty till Östersjöfonden på Åland. -…