Pafs molnbaserade teknologi blev ISO certifierad

Paf är det första spelbolaget i världen som tilldelats en ISO 27017 certifiering, vilket betyder att bolagets molnbaserade teknologi (så kallad cloud tech) är ISO certifierad. Certifieringen visar att Paf har nått högsta möjliga kvalité inom säkerhet när det kommer till företagets molnbaserade teknologi.

– Det var ett naturligt steg för oss på Paf att utöka vår ISMS till ISO 27017. Medan hållbarhet generellt är en central aspekt i affärsverksamheter, så är det också viktigt för Pafs ställning i branschen att vi kan bestyrka en stark informationssäkerhet. Paf utvecklas med konstant föränderlig teknik och vår informationssäkerhet är alltid en del av teknikutvecklingen, säger Pafs Senior ISMS Specialist Jaiyashri Prakash.

Först i världen

När Paf tilldelades ISO 27017 certifieringen, blev Paf det första spelbolaget i världen med den certifieringen.

Det här är en premiär för oss i många avseenden. Vi är först på Åland och vi är det första bolaget i vår bransch som lyckats få en ISO 27017 certifiering, en världspremiär för Paf. I takt med att riskerna för sofistikerade hackerattacker ökar, så engagerar sig Paf alltmer i en ständig förbättring av informationssäkerheten, säger Pafs Chief Technology Officer Francois Maugis.

Ett regelverk med riktlinjer

ISO 27017 certifieringen är ett regelverk med riktlinjer för säkerhetsåtgärder som specifikt riktar in sig på molntjänstleverantörer och dess kunder. Riktlinjerna hjälper till med att analysera svagheter och minimera potentiella risker för säkerhetsincidenter. Paf granskar regelbundet effektiviteten i företagets ISMS (Information Security Management System) enligt rådande policys och procedurer.

– I vår senaste granskning lyckades Paf med ISO 27017 certifieringen, även kallad Cloud ISO, utan en enda avvikelse. Det visar att vi är i framkant gällande teknisk säkerhet, säger Francois Maugis.

08 juli 2021

Nyheter med samma tagg

Lyckad spelexport till Schweiz

I två års tid har Paf fungerat som schweiziska Grand Casino Luzerns strategiska onlinepartner. Spelsidan Mycasino.ch som ägs av det schweiziska kasinot är den mest framgångsrika spelsidan på den reglerade schweiziska marknaden, med en marknadsandel…

05 oktober 2021

Distansarbete blir en del av framtiden på Paf

Paf inför riktlinjer som ger personalen flera olika möjligheter att fortsätta med distansarbete, även efter att pandemins restriktioner är borta. Personalen får också möjlighet att arbeta utomlands i upp till tre månader varje år. Personalen…

16 september 2021

grit:lab – banbrytande tech utbildning i Pafs huvudkontor

Ålands Landskapsregering har gett Paf uppdraget att starta upp och driva en tech utbildning för 50 stycken blivande software utvecklare. Utbildningen genomförs helt utan lärare och klasser, där studentens egna förmåga att utveckla sig ligger…

02 september 2021