Pafs molnbaserade teknologi blev ISO certifierad

Paf är det första spelbolaget i världen som tilldelats en ISO 27017 certifiering, vilket betyder att bolagets molnbaserade teknologi (så kallad cloud tech) är ISO certifierad. Certifieringen visar att Paf har nått högsta möjliga kvalité inom säkerhet när det kommer till företagets molnbaserade teknologi.

– Det var ett naturligt steg för oss på Paf att utöka vår ISMS till ISO 27017. Medan hållbarhet generellt är en central aspekt i affärsverksamheter, så är det också viktigt för Pafs ställning i branschen att vi kan bestyrka en stark informationssäkerhet. Paf utvecklas med konstant föränderlig teknik och vår informationssäkerhet är alltid en del av teknikutvecklingen, säger Pafs Senior ISMS Specialist Jaiyashri Prakash.

Först i världen

När Paf tilldelades ISO 27017 certifieringen, blev Paf det första spelbolaget i världen med den certifieringen.

Det här är en premiär för oss i många avseenden. Vi är först på Åland och vi är det första bolaget i vår bransch som lyckats få en ISO 27017 certifiering, en världspremiär för Paf. I takt med att riskerna för sofistikerade hackerattacker ökar, så engagerar sig Paf alltmer i en ständig förbättring av informationssäkerheten, säger Pafs Chief Technology Officer Francois Maugis.

Ett regelverk med riktlinjer

ISO 27017 certifieringen är ett regelverk med riktlinjer för säkerhetsåtgärder som specifikt riktar in sig på molntjänstleverantörer och dess kunder. Riktlinjerna hjälper till med att analysera svagheter och minimera potentiella risker för säkerhetsincidenter. Paf granskar regelbundet effektiviteten i företagets ISMS (Information Security Management System) enligt rådande policys och procedurer.

– I vår senaste granskning lyckades Paf med ISO 27017 certifieringen, även kallad Cloud ISO, utan en enda avvikelse. Det visar att vi är i framkant gällande teknisk säkerhet, säger Francois Maugis.

08 juli 2021

Nyheter med samma tagg

Paf sponsrar open source stiftelse

Paf går in som sponsor till Apache Software Foundation (ASF) som utvecklar programvaror för allmännyttiga ändamål. Välgörenhetsorganisationen grundades år 1999 och den finansieras med hjälp av donationer från företag och individer.  - Eftersom vi använder…

Pafs resultat, öppna kundsegment och sänkt förlustgräns

År 2020 blev ett extremt år på många sätt. Stora delar av Pafs verksamhet har under året varit helt nedstängd eller kraftigt begränsad. Paf utgick ifrån en sänkt förlustgräns i början av året som påverkade…

Paf nominerat till årets online casino

Paf har nominerats till vinnare i kategorin “Online Casino of the Year” i den internationellt erkända prisceremonin Global Gaming Awards 2021. Prisutdelningen arrangeras av branschtidningen Gambling Insider och vinnarna presenteras i London den 28 juni.…

28 april 2021