Paf får vetenskapliga klimatmål godkända av SBTi

Paf får vetenskapliga klimatmål godkända av SBTi

Paf höjer ribban på klimatarbetet och går in för att minska klimatpåverkan i linje med Parisavtalets 1,5°C-mål. Bolaget har lämnat in ett SBT, science-based target, som nu är godkänt av Science Based Target initiative, SBTi.

– Vi har gått in för att minska våra växthusgasutsläpp i scope 1 och 2 med minst 46 % till år 2030 jämfört med 2019 års utsläpp. Vi åtar oss även att mäta och minska våra scope 3-utsläpp, säger Daniela Johansson, vice VD & Chief Responsibility Officer på Paf.

SBTi är ett robust och vetenskapligt ramverk som erbjuder klimatmålsättningar och metoder för företag över hela världen. Målsättningarna ska vara i linje med vad som krävs för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C.

Beroende på storlek ansöker företag på olika sätt för att få sina klimatmål godkända av SBTi. Eftersom Paf har under 500 anställda har klimatmålet blivit godkänt som ett SBT-mål för små och medelstora bolag.

Utökade mätningar av scope 3

Paf har sedan 2016 beräknat sin klimatpåverkan enligt GHG-protokollet, som är en metod för att mäta utsläpp av växthusgaser. Med det godkända SBT-målet utvidgar Paf nu sina beräkningar till att inkludera fler kategorier i scope 3, där den största klimatpåverkan återfinns.

– Att få fram all data i scope 3 kräver ett gediget detektivarbete, men det är en process som är värd all den tid och ansträngning det tar, säger Anna Ingman, Environmental Specialist på Paf.

Inom scope 3 har Paf tidigare beräknat sin klimatpåverkan i kategorier som företagsresor, inköpta telefoner och datorer samt elförbrukningen från servrar och de fysiska spelmaskinerna. Nu utökas beräkningarna så att de inkluderar fler kategorier i scope 3, bland annat anställdas pendling till arbetet, avfallshantering och kapitalvaror.

– Tillsammans med vår klimatpartner kan vi identifiera våra så kallade “hotspots” – områden i vår värdekedja där våra utsläpp är mest påtagliga och som vi kan direkt påverka, säger Anna Ingman.

Det här är SBTi

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Initiativet lanserades i samband med Parisavtalet 2015. SBTi räknar växthusgasutsläpp enligt GHG-protokollet som består av:

Scope 1 / Direkta utsläpp
Direkta utsläpp av växthusgaser som kommer från källor som ägs eller kontrolleras av Paf (i Pafs fall tjänstefordon).

Scope 2 / Indirekta utsläpp från köpt energi
Utsläpp vid uppvärmning, nedkylning och vid produktion av el som Paf köpt.

Scope 3 / Indirekta utsläpp från företagsaktiviteter
Indirekta utsläpp orsakade av Pafs aktiviteter såsom tjänste- och kundresor, inköpt teknik, elförbrukning för fysiska spel och servertjänster, samt kapitalvaror, avfallshantering och anställdas pendling till och från Pafkontoren. Scope 3 innehåller totalt 15 kategorier, varav åtta är relevanta för Pafs verksamhet.

Taggar: #hållbarhet
07 juli 2023

Nyheter med samma tagg

Tech utbildningen grit:lab får en fortsättning

Pafs huvudkontor fylls med nya studeranden när tech utbildningen grit:lab fortsätter. Antagningstesterna startar i vinter och antagningsveckorna arrangeras på våren 2024.  För två år sedan presenterades idén om den innovativa utbildningen grit:lab, några månader senare…

Föreningen som beskyddar skärgården

Åland får för första gången en förvaltning för invasiva rovdjur. I ett nytt avtal med Ålands landskapsregering får föreningen Archipelago Pares r.f. i uppdrag att bekämpa mårdhund och mink i skärgården. Avtalet innefattar de stora…

Paf har producerat en gigawattimme solenergi

Pafs egna solpaneler som pryder huvudkontoret i Mariehamn har nått en milstolpe. Hittills har 1 000 MWh ren solenergi producerats. Samtidigt väljer Paf att stödja ett solenergiprojekt i Indien för verksamhetens miljöpåverkan 2022. Huvudkontoret på…

26 maj 2023