Paf får vetenskapliga klimatmål godkända av SBTi

Paf får vetenskapliga klimatmål godkända av SBTi

Paf höjer ribban på klimatarbetet och går in för att minska klimatpåverkan i linje med Parisavtalets 1,5°C-mål. Bolaget har lämnat in ett SBT, science-based target, som nu är godkänt av Science Based Target initiative, SBTi.

– Vi har gått in för att minska våra växthusgasutsläpp i scope 1 och 2 med minst 46 % till år 2030 jämfört med 2019 års utsläpp. Vi åtar oss även att mäta och minska våra scope 3-utsläpp, säger Daniela Johansson, vice VD & Chief Responsibility Officer på Paf.

SBTi är ett robust och vetenskapligt ramverk som erbjuder klimatmålsättningar och metoder för företag över hela världen. Målsättningarna ska vara i linje med vad som krävs för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C.

Beroende på storlek ansöker företag på olika sätt för att få sina klimatmål godkända av SBTi. Eftersom Paf har under 500 anställda har klimatmålet blivit godkänt som ett SBT-mål för små och medelstora bolag.

Utökade mätningar av scope 3

Paf har sedan 2016 beräknat sin klimatpåverkan enligt GHG-protokollet, som är en metod för att mäta utsläpp av växthusgaser. Med det godkända SBT-målet utvidgar Paf nu sina beräkningar till att inkludera fler kategorier i scope 3, där den största klimatpåverkan återfinns.

– Att få fram all data i scope 3 kräver ett gediget detektivarbete, men det är en process som är värd all den tid och ansträngning det tar, säger Anna Ingman, Environmental Specialist på Paf.

Inom scope 3 har Paf tidigare beräknat sin klimatpåverkan i kategorier som företagsresor, inköpta telefoner och datorer samt elförbrukningen från servrar och de fysiska spelmaskinerna. Nu utökas beräkningarna så att de inkluderar fler kategorier i scope 3, bland annat anställdas pendling till arbetet, avfallshantering och kapitalvaror.

– Tillsammans med vår klimatpartner kan vi identifiera våra så kallade “hotspots” – områden i vår värdekedja där våra utsläpp är mest påtagliga och som vi kan direkt påverka, säger Anna Ingman.

Det här är SBTi

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Initiativet lanserades i samband med Parisavtalet 2015. SBTi räknar växthusgasutsläpp enligt GHG-protokollet som består av:

Scope 1 / Direkta utsläpp
Direkta utsläpp av växthusgaser som kommer från källor som ägs eller kontrolleras av Paf (i Pafs fall tjänstefordon).

Scope 2 / Indirekta utsläpp från köpt energi
Utsläpp vid uppvärmning, nedkylning och vid produktion av el som Paf köpt.

Scope 3 / Indirekta utsläpp från företagsaktiviteter
Indirekta utsläpp orsakade av Pafs aktiviteter såsom tjänste- och kundresor, inköpt teknik, elförbrukning för fysiska spel och servertjänster, samt kapitalvaror, avfallshantering och anställdas pendling till och från Pafkontoren. Scope 3 innehåller totalt 15 kategorier, varav åtta är relevanta för Pafs verksamhet.

Taggar: #hållbarhet
07 juli 2023

Nyheter med samma tagg

1535 dagar med jobb i ett annat land

Paf erbjuder anställda möjligheten att jobba utomlands varje år. En möjlighet som mottagits väl bland de anställda och intresset för att arbeta utomlands har ökat. För Camilo Macias har det inneburit att han får bättre…

11 juni 2024

Ett bra år och ett steg framåt för hållbar spelunderhållning

Ett bra år ger en bra utdelning av Paf-medel till samhället. Pafs öppna kundsegment visar på mer hållbara intäkter det gångna året. Pafs styrelse får en ny styrelsemedlem.  Paf koncernens omsättning för 2023 ökade från…

Paf sätter ny standard med heltäckande klimatberäkning

För första gången har Paf genomfört en heltäckande analys av sin klimatpåverkan, där över 95% av koldioxidutsläppen är medräknade i rapporteringen. En heltäckande beräkning är ett kritiskt första steg i målet att nå Net-Zero 2040. …

17 maj 2024