Rädda Barnen ger barn en möjlighet att påverka

Mariehamns stad har beslutat att rusta upp lekparken Wirénska Parken vid torget i Mariehamn inför sommaren år 2023. De har tagit hjälp av Rädda Barnen för att se till att de som nyttjar lekparken är involverade. Rädda Barnen höll därför i en parkdag för att ge barn en möjlighet att påverka hur lekparken kommer att utvecklas. 

Barnrättsorganisationen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter världen över. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har barn rätt till att uttrycka sig i frågor som berör dem. Rädda Barnen höll därför i en parkdag i juli månad, för att låta barnen berätta hur de vill att parken ska att se ut i framtiden. 

Rädda Barnen arbetade med att samla in barnens åsikter på ett bra och tryggt sätt under parkdagen, detta var gjort i form av olika aktiviteter. De höll i lekar, en tipsrunda och lät barnen rita för att på bästa sätt få fram vad som önskas finnas i parken. Dessutom intervjua de vissa av barnen under dagen. 

 – Vi är väldigt nöjda med eventet, vi tycker att det har gått jättebra och är glada över att se så många som deltog. Vi har fått in massvis med idéer från barnen som vi härefter kommer att skicka in till Mariehamns stad, säger barnkonventionsansvarig Jonna Varsa.

Av unga, för unga

Rädda Barnens barnkonventionspiloter var huvudansvariga för parkdagen. I en diskussion med representanter från Mariehamns stad kom barnkonventionspiloterna fram till att de ville ordna ett roligt evenemang för hela familjen. Detta för att ta reda på främst barn och ungas åsikter men också vuxnas. Tillsammans med sina handledare skötte de planeringen och genomförde eventet. Barnkonventionspiloterna jobbar under somrarna för Rädda Barnen med barn och ungas rättigheter på Åland.

 

Syftet med sommarjobbet är att unga får jobba med att sprida information och främja sina egna rättigheter. Barn och ungdomar har ett unikt perspektiv om hur det är att vara barn idag och vad vi behöver tänka på när vi planerar aktiviteter för andra barn och ungdomar. Vi vuxna lär oss mycket när vi möjliggör att ungdomar kan vara med och påverka, säger Jonna Varsa.

Rädda Barnen är en av de organisationer som var med och grundade Paf år 1966. Organisationen tar emot en stödsumma årligen ifrån Paf i form av Paf-medel, vilket hjälper dem bedriva verksamheten.

15 juli 2022

Nyheter med samma tagg

Folkhälsan skapar trygghet för alla

Folkhälsan på Åland är en hälsofrämjande verksamhet som arbetar för att bidra till en bättre livskvalitét och hälsa i vardagen. Barn- och ungdomsavdelningen på Folkhälsan riktar sig till de yngre. Varje sommar ansvarar de för…

18 november 2022

Frivilliga sjöräddare i konstant beredskap

Ålands Sjöräddningssällskap är en frivillig sjöräddningsförening som är verksam på Åland. De arbetar för att trygga vattenområdena runtom de åländska öarna, en viktig sjöväg för finländska och svenska båtförare. Paf besökte deras station i Saltvik…

22 september 2022

Pafs internationella satsningar banade väg för ett starkt resultat

Paf redovisar ett starkt resultat för 2021 trots att den pågående pandemin drabbat Land & Fartygs verksamheten negativt. Resultatet uppgår till 34,3 m€ (16,7 m€ 2020). Resultatutvecklingen drivs av Pafs internationella framgångar, där bland annat…