Rädda Barnens lekterapi på sjukhuset

Sjukhusmiljön kan vara både skrämmande och svår för barn att möta. Organisationen Rädda Barnen jobbar med att göra besöken lättare för barn i alla åldrar, genom att erbjuda lekterapi på sjukhuset.

– Det är en hel del sorg och elände på ett sjukhus. I allt det försöker jag ta fram det roliga och allt som är bra, det som kan övervinna sorgligheten, säger Linda Ehn, Rädda Barnens lekterapeut. 

Linda Ehn är anställd för Rädda Barnen men jobbar vid Ålands Hälso- och Sjukvård som är centralsjukhuset på Åland. Redan på 70-talet började Rädda Barnen erbjuda lekterapi till barnen som en sysselsättning under dagarna. Grundtanken har länge varit att man ska leka bort det sjuka. I en modern sjukhusmiljö har lekterapin utvecklats till att innefatta mycket mer än bara lek. 

– Vårdtiderna på sjukhusen har förkortats mycket, nu går jobbat mestadels ut på att jobba med patienter som är rädda för undersökningar och sprutstick. Jag är mera av en pedagog i mitt arbete och lär barnen vad de kommer att få vara med om, säger Linda Ehn. 

En frizon för barnen

Lekterapin finns i Barn- och ungdomsenhetens lokaler på sjukhuset och den består av en lekpaviljong, en utegård med lekanordningar och ett mindre lekrum inne på avdelningen. Även om lekterapin är väl sammanvävd med sjukhusets verksamhet, så är det viktigt att den särskiljer sig från den vanliga sjukhusvården. 

– Det är viktigt att vi inte har vårdkläder, vi ska vara en frizon för barnen. Sjukhuskläder gör jobbet svårare eftersom många barn är rädda för personer i vårdkläder, säger Linda Ehn.

För tillfället är det kö till lekterapins mer terapeutiska behandlingar eftersom covid-19 restriktionerna gjort att endast de mest akuta patienterna har kunnat få hjälp.

– Jag har mycket långa köer just nu tyvärr. Det här är en viktig tjänst som expanderat mycket de senaste åren, där framförallt primärvården har insett att lekterapin kan vara till en enorm hjälp, för exempelvis de som inte vågar ta vacciner, säger Linda Ehn. 

FN:s konvention om barnens rättigheter

I FN:s konvention om barnets rättigheter erkänner konventionsstaterna barnets rätt till lek och rekreation, samt även barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa, rätt till sjukvård och rehabilitering. Det är precis dessa punkter som lekterapin kombinerar och jobbar med att förbättra.

– Jag är jätteglad över att Rädda Barnen har denna tjänst. Drömmen skulle vara att vi skulle bli två personer som jobbar med det här, för denna funktion borde inte tas bort för något i världen, säger Linda Ehn.

Rädda Barnen är en av de organisationer som grundat Paf år 1966 och som årligen tar emot en viktig stödsumma från Paf-medlen för att bedriva föreningens arbete.

18 februari 2022

Nyheter med samma tagg

Folkhälsan skapar trygghet för alla

Folkhälsan på Åland är en hälsofrämjande verksamhet som arbetar för att bidra till en bättre livskvalitét och hälsa i vardagen. Barn- och ungdomsavdelningen på Folkhälsan riktar sig till de yngre. Varje sommar ansvarar de för…

18 november 2022

Frivilliga sjöräddare i konstant beredskap

Ålands Sjöräddningssällskap är en frivillig sjöräddningsförening som är verksam på Åland. De arbetar för att trygga vattenområdena runtom de åländska öarna, en viktig sjöväg för finländska och svenska båtförare. Paf besökte deras station i Saltvik…

22 september 2022

Rädda Barnen ger barn en möjlighet att påverka

Mariehamns stad har beslutat att rusta upp lekparken Wirénska Parken vid torget i Mariehamn inför sommaren år 2023. De har tagit hjälp av Rädda Barnen för att se till att de som nyttjar lekparken är…

15 juli 2022