Röda Korsets frivilliga räddningstjänst

Frivilliga räddningstjänsten finns till för att hjälpa myndigheterna när samhället behöver extra hjälp vid olyckor eller andra krissituationer. Röda Korset på Åland koordinerar verksamheten som består av ett flertal olika organisationer och ungefär 90 frivilliga personer. Olof Collin är Röda Korsets beredskapschef för Frivilliga räddningstjänsten på Åland.

– Vi finns tillgängliga dygnet runt och 365 dagar om året. Hela uppgiften går ut på att stöda myndigheterna, det är dom som styr och vi kan endast kallas in av dom, säger Olof Collin. 

10 000 frivilliga i Finland

I hela Finland består Frivilliga räddningstjänsten av ett nätverk med 53 organisationer, 10 000 frivilliga och över 1000 larmgrupper. De olika grupperna är specialister på sina egna områden och de bidrar frivilligt med sina specialkunskaper. Exempelvis är Ålands Räddningshundsklubb, Ålands Radioamatörer och Ålands Flygklubb med i den åländska Frivilliga räddningstjänsten.

– Myndigheterna har ett smörgåsbord att välja ifrån, där de kan alarmera specifika grupper enligt det behov som finns. På Åland och i Finland har man verkligen kommit långt med organiseringen av frivilliga i beredskap, säger Olof Collin. 

Covid-19 och fartyg på grund

De mest vanliga operationer för Frivilliga räddningstjänsten är att leta efter försvunna personer, leda om trafik och hjälpa till vid evakueringar. År 2020 blev på många sätt ett annorlunda år när pandemin slog till och dessutom inträffade två olyckor med passagerarfartyg.

– Vi har hjälpt Ålands centralsjukhus med att bygga upp deras tält för coronatestning på parkeringen. Och när de ringde oss gällande Viking Amorella och även Viking Grace, så kunde vi snabbt rycka ut för att hjälpa till. Vi hade ett fantastiskt samarbete med de övriga myndigheterna, säger Olof Collin. 

Röda Korset tillför resurser

Varje år utför organisationen två större övningar och ett antal utbildningar för medlemmarna. På Åland finns bland annat en av endast två godkända platser där hundar kan träna sökningar i ruiner. Hela verksamheten finansieras med hjälp av Paf-medel till Röda Korset som frigör pengar till Frivilliga räddningstjänsten.

– Pafs vinster används till utbildning, utrustning och övningar, vi är otroligt tacksamma och beroende av de Paf-medel som vi får, säger Olof Collin.

Man behöver inte vara specialsakkunnig på något område för att gå med i Frivilliga räddningstjänsten.

– Vi tillför alla olika styrkor och vi lär oss av varandra, vårt nätverk gör oss starka. Ingen av våra frivilliga får betalt men de är ändå motiverade och jag tror de flesta av oss drivs av att det här känns meningsfullt, säger Olof Collin.

19 januari 2022

Nyheter med samma tagg

Folkhälsan skapar trygghet för alla

Folkhälsan på Åland är en hälsofrämjande verksamhet som arbetar för att bidra till en bättre livskvalitét och hälsa i vardagen. Barn- och ungdomsavdelningen på Folkhälsan riktar sig till de yngre. Varje sommar ansvarar de för…

18 november 2022

Frivilliga sjöräddare i konstant beredskap

Ålands Sjöräddningssällskap är en frivillig sjöräddningsförening som är verksam på Åland. De arbetar för att trygga vattenområdena runtom de åländska öarna, en viktig sjöväg för finländska och svenska båtförare. Paf besökte deras station i Saltvik…

22 september 2022

Rädda Barnen ger barn en möjlighet att påverka

Mariehamns stad har beslutat att rusta upp lekparken Wirénska Parken vid torget i Mariehamn inför sommaren år 2023. De har tagit hjälp av Rädda Barnen för att se till att de som nyttjar lekparken är…

15 juli 2022