Ålandslåtten samlade in över 10.000 euro

Ålandslåtten samlade in över 10.000 euro

Försäljningen av skraplotten Ålandslåtten har avslutats. Skraplotten skapades för att uppmärksamma firandet av Åland 100 år. 

En euro från varje skraplott samlades direkt in för att bidra till ett gott ändamål. Det slutliga resultatet blev 10 055 sålda skraplotter under året.

– Det är bra att vi kunde uppmärksamma Åland 100 år med en nyutvecklad produkt som på ett direkt sätt bidrog till ett bra ändamål, säger Sari Venho Key Account Manager.

De insamlade pengarna kommer att gå till att bekämpa psykisk ohälsa bland unga, genom att delfinansiera ett utbildningsprogram för personal inom grundskolor och barnomsorg.

– Vi vill stöda barn inom barnomsorgen och elever i grundskolan med en utbildningsinsats inom positiv psykologi. Fortbildningen lär ut hur man bygger upp, utvecklar och stärker det psykiska välbefinnandet inom lärmiljön för både barn och personal, säger Elisabeth Storfors, byråchef för utbildnings- och kulturavdelningen.

Utbildningen är gratis för alla deltagare eftersom den finansieras av Ålands Landskapsregering och de insamlade pengarna från försäljningen av Ålandslåtten. Ändamålet har valts ut av Ålands landskapsregering i samarbete med Paf. 

Högsta vinsten på 15 000 euro gick ut

Skraplotten var på många sätt unik även för Paf och den hade den högsta vinsten som Paf någonsin haft på en fysisk skraplott, 15 000 euro. Under försäljningsperioden delades också högsta vinsten ut till en glad vinnare.

– Skraplotten var ett pilottest från vår sida för att ta reda på om om det finns intresse för en skraplott som kostar 10 euro med högre vinstsummor. Och feedbacken från våra ombud har varit positiv, säger Sari Venho.

Mer information om Pafs skraplotter hittar du på Paf.ax.

29 september 2022

Nyheter med samma tagg

Paf sätter ny standard med heltäckande klimatberäkning

För första gången har Paf genomfört en heltäckande analys av sin klimatpåverkan, där över 95% av koldioxidutsläppen är medräknade i rapporteringen. En heltäckande beräkning är ett kritiskt första steg i målet att nå Net-Zero 2040. …

17 maj 2024

Fokus på unga personer när förlustgränsen sänks

Paf har valt att sänka förlustgränsen ytterligare för unga personer. Obligatoriska förlustgränser sätter ett stopp för överdrivet spelande. Unga personer bör prioriteras i ett bra spelansvar. Obligatoriska förlustgränser stoppar spelare från att förlora mer pengar.…

Paf åtar sig att nå Net-Zero till 2040

Pafs klimatmål är att nå Net-Zero av växthusgaser för hela verksamheten senast 2040. Nu har målet validerats av Science Based Targets initiative (SBTi) och det ligger i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den…

29 februari 2024