Pafs internationella satsningar banade väg för ett starkt resultat

Paf redovisar ett starkt resultat för 2021 trots att den pågående pandemin drabbat Land & Fartygs verksamheten negativt. Resultatet uppgår till 34,3 m€ (16,7 m€ 2020). Resultatutvecklingen drivs av Pafs internationella framgångar, där bland annat fortsatt stark tillväxt i Schweiz visat sig vara en lyckad export av Pafs spelkunnande. Pafs öppna och uppdaterade kundsegment visar också att resultatet kommer från en ökad mängd “gröna kunder”.

Paf har lyckats väl med att anpassa sig under det andra pandemi året. Land & Fartygs verksamheten visar tecken på en förbättring med en intäktsökning på 13%, men det är fortsättningsvis ett mycket lågt resultat jämfört med åren innan pandemin. Internetspelen har däremot sett en genomgående förbättring under hela fjolåret.

– Vi kan se en stabil intäktsökning på de internationella marknaderna som vi satsar aktivt på, det är glädjande när ett medvetet och hårt jobb nu levererar resultat. En annan viktig orsak till uppgången är att sporterna och vadhållningen inte haft de störningar som vi såg år 2020, säger Pafs VD Christer Fahlstedt.

Spelplattformen skördar framgångar i Schweiz

På den hårt reglerade schweiziska spelmarknaden fungerar Paf som leverantör till Grand Casino Luzerns spelsida. Spelsidan som baserar sig på Pafs spelplattform och teknikutveckling, har befäst sin position som klar marknadsledare med en marknadsandel på hela 33%.

– Vi har lyckats leverera en bra helhetslösning till vår schweiziska samarbetspartner, med en produkt som presterar bra på en marknad som börjar bli alltmer mogen och konkurrensutsatt. Vi har bevisligen kapaciteten och kunnandet som behövs för exportera vår produkt internationellt, säger Christer Fahlstedt. 

Fler gröna kunder

För fjärde året i följd väljer Paf att öppet redovisa kundsegmenten som innehåller siffrorna för kundernas förluster och vinster. Siffrorna visar att vi minskat intäkterna från det orange segmentet med 23,3% och på samma gång har intäkterna från det stora gröna segmentet ökat med 11,3%.

– Vi är stolta över att vi kan leverera ett av de bästa resultaten i Pafs historia och samtidigt har vi en kundbas som är mer hållbar än någonsin. Det är rätt typ av pengar som har byggt 2021 års resultat, säger Christer Fahlstedt.

Resultatet ökar utdelningen

Det blev återigen ett märkligt år som påverkades av pandemins ständiga närvaro. Trots det lyckades Paf öka omsättningen från 113 miljoner euro till 135 miljoner euro, samt förbättra resultatet från 16,7 till 34,3 miljoner euro.

– Det här ger oss en möjlighet att öka utdelningen till 20,5 miljoner euro. Det är 5,5 miljoner euro mer till samhällsnyttan, jämfört med förra året. En framgång som vi är stolta att dela med oss av, säger Pafs styrelseordförande Jan-Mikael von Schantz.

Läs hela Pafs årsberättelse 2021

Nyheter med samma tagg

Paf arrangerar spelpolitisk diskussion i Almedalen

Paf bjuder in till en spelpolitisk diskussion i Almedalen under rubriken “Branschen vi älskar att hata”. Vi blickar bakåt på hur omregleringen blev och vi diskuterar tillsammans med riksdagspolitiker deras syn på de aktuella frågorna…

01 juli 2022

grit:lab utökar till 70 studieplatser

Intresset för den nya tech utbildningen som grit:lab erbjuder har varit stort. Paf väljer att utöka antalet studieplatser till 70 stycken.  I slutet av augusti ska den nya techutbildningen som grit:lab erbjuder starta upp på…

23 juni 2022

Nytt kontrakt undertecknat med Finnlines

Paf har signerat ett avtal med Finnlines gällande deras två nyaste fartyg. Paf kommer att leverera spelunderhållningen ombord på båda fartygen Finnsirius och Finncanopus. De nya fartygen kommer att börja trafikera år 2023.  Paf’s samarbetspartners,…