Paf sätter ny standard med heltäckande klimatberäkning

Paf sätter ny standard med heltäckande klimatberäkning

För första gången har Paf genomfört en heltäckande analys av sin klimatpåverkan, där över 95% av koldioxidutsläppen är medräknade i rapporteringen. En heltäckande beräkning är ett kritiskt första steg i målet att nå Net-Zero 2040. 

– I och med de nya mätningarna får vi en djupgående förståelse för varifrån våra utsläpp härstammar. Vi vet vilka aktiviteter och leverantörer som påverkar vårt utsläpp mest och vi har en plan för vilka åtgärder vi vill börja med, säger Anna Ingman, Environmental Specialist på Paf. 

Sedan 2016 har Paf beräknat sin klimatpåverkan enligt GHG-protokollet, vilket är den mest vedertagna metoden för att mäta utsläpp av växthusgaser. Under fjolåret omberäknades basåret 2019 med samma metoder och förutsättningar som användes för 2023. Den omfattande uträkningen av Pafs klimatpåverkan uppfyller kravet från Science Based Targets initiative, SBTi att inkludera minst 95% av utsläppen i beräkningarna. Resultaten för 2023 är direkt jämförbara med uträkningarna för basåret 2019, vilket är viktigt för att spåra framsteg och trender.

Pafs klimatpåverkan 2023

Pafs hela verksamhet hade 2023 en klimatpåverkan på totalt 5 896 tCO₂e, vilket är en smärre minskning från basåret 2019 som resulterade i 5 919 tCO₂e.

Utsläppsintensiteten, alltså den totala mängden utsläpp i förhållande till Pafs omsättning sjönk från 51,83 tCO₂e/1M€ (2019) till 35,03 tCO₂e/1M€ (2023).

– Det här är väldigt positivt eftersom vi framgångsrikt lyckats få Paf som företag att växa men trots det har vår klimatpåverkan inte ökat, säger Daniela Johansson, vice VD & Chief Responsibility Officer på Paf.

98,7% är indirekta utsläpp

Liksom tidigare år kommer den största delen av våra växthusgasutsläpp från scope 3, vilket motsvarar 98,7% av våra totala utsläpp. Utsläppen i scope 3 ökade med ungefär 1,5% jämfört med basåret 2019.

Inom scope 3 kommer de flesta utsläpp från kategorin köpta varor och tjänster (3 827.05 tCO₂e), vilket till stor del beror på den teknik och utrustning som Paf köper in. Stora utsläppskategorier är också kapitalvaror (881.96  tCO₂e) vilket till stor del består av inköpta spelmaskiner och nedströms leasade tillgångar (613.20 tCO₂e). 

– En positiv effekt är att våra resvanor har förändrats markant. Under 2023 reste vi 75% mindre jämfört med 2019, vilket motsvarar en minskning på 3 miljoner kilometer, säger Anna Ingman.

Klimatfinansiering

Trots ökade utsläpp fortsätter Paf, liksom tidigare år, att klimatfinansiera hela vår beräknade klimatpåverkan. För 2023 års klimatavtryck stödjer Paf ett projekt som bygger vattenkraft i Chancay Peru. Projektet finansierades genom FN:s plattform för klimatfinansiering.

Läs Pafs klimatberäkning för 2023 här (på engelska).

17 maj 2024

Nyheter med samma tagg

Daniela Forsgård tillbaka till Paf, som styrelsemedlem

Daniela Forsgård axlar rollen som ny styrelsemedlem och tar över efter Birgitta Erikssons många år på posten. Hon kommer närmast från Optinova som ekonomidirektör, CFO, men startade sin karriär på Paf som Group Controller redan…

Taggar: #ompaf
20 juni 2024

1535 dagar med jobb i ett annat land

Paf erbjuder anställda möjligheten att jobba utomlands varje år. En möjlighet som mottagits väl bland de anställda och intresset för att arbeta utomlands har ökat. För Camilo Macias har det inneburit att han får bättre…

11 juni 2024

Ett bra år och ett steg framåt för hållbar spelunderhållning

Ett bra år ger en bra utdelning av Paf-medel till samhället. Pafs öppna kundsegment visar på mer hållbara intäkter det gångna året. Pafs styrelse får en ny styrelsemedlem.  Paf koncernens omsättning för 2023 ökade från…