Paf åtar sig att nå Net-Zero till 2040

Paf åtar sig att nå Net-Zero till 2040

Pafs klimatmål är att nå Net-Zero av växthusgaser för hela verksamheten senast 2040. Nu har målet validerats av Science Based Targets initiative (SBTi) och det ligger i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Att nå Net-Zero innebär att Paf aktivt arbetar för att minska sina växthusgasutsläpp med 90 % senast 2040 från 2019 års utsläppsnivåer. Resterande 10 % av utsläppen ska tas om hand genom kolinlagring.

– Vi är stolta över att vara en av de absolut första i vår bransch att sätta ambitiösa Net-Zero mål. Att få våra mål godkända av SBTi är en viktig milstolpe i vårt ansvarsarbete gentemot miljön, säger Daniela Johansson, vice VD & Chief Responsibility Officer på Paf.

Ett kraftfullt åtagande

Pafs klimatmål representerar en stark och tydlig ambition att ta ansvar för sin miljöpåverkan. Sedan tidigare har Paf fått sitt delmål validerat av SBTi: att minska Pafs direkta utsläpp (Scope 1 och 2) med 46 % senast 2030 jämfört med 2019 års utsläpp.

– Att nå Net-Zero är inget man kan göra ensam och det kräver ett brett samarbete. Vi ska samarbeta med våra leverantörer och partners för att nå detta mål, säger Anna Ingman, Environmental Specialist på Paf.

För att säkerställa att klimatmålen nås, behöver klimatarbetet integreras i varje aspekt av verksamheten. Genom att engagera hela leverantörskedjan i miljöarbetet, stärks åtagandet och skapar en gemensam grund för hållbar utveckling.

– Pafs Net-Zero mål är ett ambitiöst och viktigt steg i rätt riktning. Vi hoppas kunna inspirera andra företag att ta ansvar för sina utsläpp och bidra till en mer hållbar framtid, säger Daniela Johansson.

Trots att det inte är ett krav från SBTi, planerar Paf att fortsätta klimatfinansiera under resans gång.

1.Närliggande vetenskapliga delmål. Paf åtar sig att minska sina växthusgasutsläpp i scope 1 och 2 med minst 46 % till år 2030 jämfört med 2019 års utsläppsnivåer. 2.Långsiktiga vetenskapliga mål. Paf åtar sig att minska sina växthusgasutsläpp i scope 1+2+3 med 90% = nå Net-Zero senast 2040. 3. Beyond value chain mitigation (klimatfinansiering utanför värdekedjan) I utvecklingen gentemot Net-Zero klimatfinansierar Paf till projekt utanför den egna värdekedjan. 4.Neutralisering av återstående utsläpp Utsläpp som Paf orsakar efter att Net-Zero är uppnått kompenseras genom permanent avlägsna och lagra kol från atmosfären.

Det här är SBTi

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Initiativet lanserades i samband med Parisavtalet 2015. 

SBTi erbjuder företag ett robust och vetenskapligt ramverk med klimatmålsättningar och metoder. Målsättningarna ska vara i linje med vad som enligt vetenskapen krävs för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C.

SBTi räknar växthusgasutsläpp enligt GHG-protokollet som består av:

Scope 1 / Direkta utsläpp
Direkta utsläpp av växthusgaser som kommer från källor som ägs eller kontrolleras av Paf (i Pafs fall tjänstefordon).

Scope 2 / Indirekta utsläpp från köpt energi
Utsläpp vid uppvärmning, nedkylning och vid produktion av el som Paf köpt.

Scope 3 / Indirekta utsläpp från företagsaktiviteter
Indirekta utsläpp orsakade av Pafs aktiviteter såsom tjänste- och kundresor, inköpt teknik, elförbrukning för fysiska spel och servertjänster, samt kapitalvaror, avfallshantering och anställdas pendling till och från Pafs kontor. Scope 3 innehåller totalt 15 kategorier, varav åtta är relevanta för Pafs verksamhet.

Beroende på storlek ansöker företag på olika sätt för att få sina klimatmål godkända av SBTi. Eftersom Paf har under 500 anställda har klimatmålet blivit godkänt som ett SBT-mål för små och medelstora bolag.

Läs mer om SBTi här

29 februari 2024

Nyheter med samma tagg

Företaget Game Room levererar nöjesspel till köpcenter

Game Room specialiserar sig på nöjesspel i olika format och kategorier. Företaget kommer att leverera nöjesspel till köpcentret Redi i Helsingfors.  Game Room är ett företag som enbart fokuserar på nöjesspel. Företaget har grundats av…

Paf rekryterar studerande direkt från grit:lab

Paf anställer åtta studerande från techutbildningen grit:lab. Efter bara 18 månaders studier kan grit:lab leverera kompetenta utvecklare. Nu tar utbildningen in nya sökande. Techutbildningen grit:lab är en banbrytande utbildningsmetod som startade på Åland 2022 av…

19 januari 2024

Paf levererar spelupplevelsen ombord på det nya rederiet Gotland Alandia Cruises fartyg M/S Birka Gotland

Paf kommer att leverera spelunderhållningen ombord på M/S Birka Gotland. Kryssningsfartyget tillhör det nygrundade rederiet Gotland Alandia Cruises. Fartyget ska erbjuda sina första kryssningar våren 2024. Rederierna Viking Line och Gotlandsbolaget har gått inför en…

22 december 2023