En obligatorisk förlustgräns är ett steg i rätt riktning

Forskaren Ekaterina Ivanova har forskat om spelansvar de senaste fyra åren vid Stockholms Universitet, ett forskningsprojekt som har finansierats av Paf. Forskningen har fokuserat på penningspel, spelgränser, spelbeteenden, attityder gentemot spelverktyg samt möjligheterna att förutse spelproblem. Ekaterina anser att forskningen om spelproblem släpar efter. 

– Vi ligger efter med både preventionen och behandlingen ur ett folkhälsoperspektiv. Mina kollegor skulle hålla med om att spelproblem inte tas på samma allvar som exempelvis alkoholmissbruk. Det återspeglas i sin tur på de som drabbats, när det fortfarande kan ses mera som ett karaktärsproblem för de personerna snarare än en sjukdom, säger Ekaterina Ivanova.

Forskningen baseras på riktig speldata

Förutom att stödja forskningen ekonomiskt så har Paf även gett tillgång till verklig data från Pafs egna nätspel. Speldatan har använts för att utföra analyserna i forskningen.

– Vi är stolta över att ha bidragit till att ta forskningen om spelansvar ett steg framåt. Forskningen kan bidra till att vi alla får en bättre förståelse för vilka verktyg och metoder som bevisligen ger ett bättre spelansvar, säger Pafs vice VD och Chief Responsibility Officer Daniela Johansson.

Ekaterinas forskning om betydelsen av frivilliga spelgränser skapade rubriker i spelbranschen i Europa, när de frivilliga spelgränserna ifrågasattes. Frivilliga spelgränser har enligt forskningen ingen märkbar effekt på intensiteten i spelandet.

– Frivilliga spelgränser verkar bara inte ge en önskvärd effekt. Den samlade forskningen antyder det, säger Ekaterina Ivanova.

Spelansvarsåtgärder måste vara effektiva

Eftersom forskningen om spelansvar är bristfällig så kan spelbolagen påstå att de är ansvarsfulla, fastän det saknas konkreta bevis för de spelansvarsverktyg som används.

– Det är superviktigt att kunna visa att spelansvarsverktygen har en effekt och vilken effekt de har. Annars kan spelbolagen marknadsföra sig som ansvarsfulla, fastän deras verktyg är dåliga, säger Ekaterina Ivanova.

Pafs obligatoriska förlustgräns är möjligen rätt väg att gå.

– Den obligatoriska förlustgränsen som Paf har är absolut ett steg åt rätt håll och det är en sån åtgärd som behöver testas, säger Ekaterina Ivanova.

Här kan du läsa en sammanfattning av forskningen om frivilliga spelgränser och här finns en länk till forskningsrapporten.

Nyheter med samma tagg

Paf utsågs till Sveriges mest hållbara spelföretag

Paf har utsetts till Sveriges mest ansvarsfulla spelföretag. Paf vann priset i kategorin Hållbarhet i Swedish Gambling Awards. Pafs vice VD Daniela Johansson utsågs även till vinnare i kategorin Ledarskap. Utgående ifrån de över 40…

Paf Låttå ett åländskt jackpåttspel

Första veckan i juni startar försäljningen av Paf Låttå. Paf Låttå är ett jackpåttspel i äkta åländsk tappning. I likhet med andra vanliga lottoprodukter kommer också Paf Låttå att ha en stigande jackpott och direktsända…

Coronaviruset snabbar upp spelbranschens utveckling

Coronakrisen påskyndar underliggande trender i vårt samhälle. Vi bevittnar ett genombrott för sjukvård via webben, en kraftig ökning av hemleveranstjänster och de flesta av oss har förmodligen kommit fram till att vi kommer att göra…

25 maj 2020