Paf förbättrar klimatrapporteringen

Paf har i flera års tid genomfört årliga klimatredovisningar för att få en bättre insikt om hur verksamheten påverkar miljön. Med hjälp av klimatredovisningen kan vi enklare identifiera förbättringar och sträva efter att minska vår påverkan på miljön. Paf väljer nu att utöka redovisningen så att den framöver även inkluderar mobiltelefoner, datorer, molntjänster och elförbrukningen från de fysiska spelen. 

– Vi strävar efter att ständigt förbättra vår miljömässiga hållbarhet, därför är det också viktigt att vi kan skapa en bättre förståelse för vilken påverkan vi har på miljön. Det här är ett steg framåt igen för vårt miljöarbete, säger Daniela Johansson vice VD och Chief Responsibility Officer.

The Greenhouse Gas Protocol

Klimatredovisningen utförs tillsammans med en extern partner enligt den etablerade internationella standarden GHG-protokoll (The Greenhouse Gas Protocol). Arbetet med den utökade rapporteringen är redan i full gång.

– Det är scope 3 i GHG-protokollet som mäter de indirekta utsläppen från vår verksamhet som vi nu utökar. Där bland annat inköpen av elektronikutrustning så som mobiler och laptops läggs tills, säger Marie Lindroos-Assali, Facilities Manager med ansvar för miljöfrågor.

– Här har vi redan i år märkt av att våra anställda mer sällan ansöker om att få köpa nya mobiltelefoner och datorer, eftersom vi sedan ett år tillbaka erbjuder alla möjligheten att själva behålla elektroniken förutsatt att den används ett år längre. Det blir en miljömässig och ekonomisk win-win situation, säger Daniela Johansson.

Gröna molntjänster

Merparten av Pafs verksamhet sker på internet och det mesta har flyttats över till molnbaserad teknologi. Men även den molnbaserade teknologin har en påverkan på miljön.

– Vi har varit i kontakt med vår samarbetspartner Amazon för ta reda på var deras webservar är placerade och på vilket sätt de drivs. Deras serverpark är placerad på Irland och använder 60% förnyelsebar elektricitet, de strävar efter att använda sig av 100% grön energi, säger Marie Lindroos-Assali.

– Vårt fokus på miljöfrågor kommer säkert framöver att påverka våra leverantörer och samarbetspartners, när de märker av att vi efterfrågar mer miljövänliga alternativ, säger Daniela Johansson.

Molntjänsternas påverkan på miljön antas vara ungefär 6 ton CO₂e, den slutliga siffran sammanställs i den kommande klimatredovisningen.

– Vi räknar med att vår beräknade klimatpåverkan kommer att stiga väsentligt i och med att vi utökar vår uppföljning. Syftet är att både kortsiktigt och långsiktigt jobba med åtgärder för att minska vår klimatpåverkan och den utökade rapporteringen kommer att hjälpa oss med det, säger Daniela Johansson. 

Den utökade klimatrapporten kommer att sammanställas för 2021 års verksamhet och publiceras senast i samband med publiceringen av årsberättelsen. Den senaste klimatrapporten för 2020 finns publicerad på företagssidan.

04 november 2021

Nyheter med samma tagg

Daniela Forsgård tillbaka till Paf, som styrelsemedlem

Daniela Forsgård axlar rollen som ny styrelsemedlem och tar över efter Birgitta Erikssons många år på posten. Hon kommer närmast från Optinova som ekonomidirektör, CFO, men startade sin karriär på Paf som Group Controller redan…

Taggar: #ompaf
20 juni 2024

1535 dagar med jobb i ett annat land

Paf erbjuder anställda möjligheten att jobba utomlands varje år. En möjlighet som mottagits väl bland de anställda och intresset för att arbeta utomlands har ökat. För Camilo Macias har det inneburit att han får bättre…

11 juni 2024

Ett bra år och ett steg framåt för hållbar spelunderhållning

Ett bra år ger en bra utdelning av Paf-medel till samhället. Pafs öppna kundsegment visar på mer hållbara intäkter det gångna året. Pafs styrelse får en ny styrelsemedlem.  Paf koncernens omsättning för 2023 ökade från…