Paf har producerat en gigawattimme solenergi

Paf har producerat en gigawattimme solenergi

Pafs egna solpaneler som pryder huvudkontoret i Mariehamn har nått en milstolpe. Hittills har 1 000 MWh ren solenergi producerats. Samtidigt väljer Paf att stödja ett solenergiprojekt i Indien för verksamhetens miljöpåverkan 2022.

Huvudkontoret på Åland stod klart 2016 och är ett passivhus med lutande väggar. På så sätt kan solpanelerna, som smyckar fasaden, ta emot maximalt med sol.

– Våra 742 solpaneler har sedan starten producerat hundra procent förnybar energi. En gigawattimme energi är en betydande mängd energi som har dragit ner våra utsläpp i Scope 2 rejält, säger Anna Ingman, Environmental Specialist på Paf.

Med en GWh energi kan man värma upp 17 miljoner liter vatten, hålla en bastu varm i över 19 år eller köra 142 varv runt jorden med en elbil som drar 18 kWh per 100 km.

Paf klimatredovisar för 2022

Pafs klimatpåverkan 2022 resulterade i sammanlagt 1 867 ton CO₂e, vilket är en ökning med 23,2% från 2021. Paf har beräknat verksamhetens klimatpåverkan sedan 2016 enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG). En standard som redovisar utsläppen i tre delar, Scope 1, Scope 2 och Scope 3*. Den största orsaken till ökningen är ett ökat antal tjänsteresor för personalen och ökad användning av våra olika spelmaskiner ombord. Liksom tidigare år har Paf de största utsläppen i Scope 3.

– Alla företag, oavsett storlek och bransch, har en roll att spela i arbetet med att minska sin klimatpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid. För tillfället ser vi över våra utsläpp och sätter upp en plan hur vi ska minska vår klimatpåverkan så att det går i linje med Parisavtalets 1,5 gradersmål, säger Anna Ingman.

Stödjer klimatprojekt

Paf väljer att klimatfinansiera för hela sin klimatpåverkan 2022 genom att stödja solenergiprojektet Bhadla Solar 2 i Indien och skogsprojektet Tropical Mix i Centralamerika.

–Vi har valt att stödja klimatprojekt som främjar den globala omställningen till hållbar energi samt stödja projekt som återplanterar regnskog. Solcellsparken Bahdla Solar 2, tillsammans med andra kraftparker kommer att ersätta kolkraften i distriktet Rajasthan, nära den Pakistanska gränsen. Ett område som är hårt drabbad av föroreningar och höga temperaturer, säger Anna Ingman. 

Projektet Tropical Mix planterar ny regnskog på mark som varit skövlad eller övergiven, samt skapar ett hem för 15 rödlistade djurarter. Projektet genererar också 150 långtidsanställningar och har hittills bidragit till en CO₂e-minskning på närmare 1,3 miljoner ton. Skogsprojektet är det enda i världen som är trippelcertifierat med Gold Standard, FSC och UTZ.

Läs hela vår klimatrapport för 2022 här.

*Scope 1 – Direkta utsläpp av växthusgaser som kommer från källor som ägs eller kontrolleras av Paf (t.ex. tjänstefordon). 

Scope 2 – Indirekta utsläpp som uppstår vid uppvärmning, nedkylning och vid produktion av el som Paf köpt.

Scope 3 – Indirekta utsläpp orsakade av Pafs aktiviteter såsom tjänste- och kundresor, inköpt teknik, elförbrukning för fysiska spel och servertjänster.

26 maj 2023

Nyheter med samma tagg

Pafs huvudkontor fylldes med techintresserade

Pafs evenemang Åland Tech Meetup bjöd på en fullspäckad agenda med åtta talare. Under kvällen delade experter med sig om kunskap kring AI, grit:labs uppbyggnad och hur man, trots åtta hål i hjärnan, övervinner alla…

Taggar: #tech #ompaf
01 juni 2023

Paf köper två lettiska spelsidor

Paf förvärvar två lettiska spelsidor, WilliamHill.lv och MrGreen.lv. Förvärvet gör Paf till det tredje största spelbolaget på den lettiska marknaden. Paf investerar i den lettiska spelmarknaden genom att förvärva två lettiska spelsidor av spelbolaget 888…

22 maj 2023

Paf förlänger samarbetet med Eckerö Linjen

Paf och Eckerö Linjen har signerat ett nytt mångårigt avtal. Avtalet kommer att ge Eckerö Linjen en helt ny och uppdaterad spelupplevelse ombord.  Paf och Eckerö Linjen har haft ett nära samarbete i många år.…