Paf tror på en framtid där 8000 euro är den maximala årliga förlustgränsen

Pafs VD Christer Fahlstedt berättar öppet om att vägra att ta emot “blodspengar” från riskspelare, även om det skadar företagets resultat. Han säger också att 8000 euro per år är riktmärket för den framtida förlustgränsen.

En av Pafs viktigaste grundpelare är ansvarsfullt spelande och det är något som bolagets VD tar på allvar. När Paf först introducerade förlustgränsen år 2018 sattes den på 30 000€ per år för onlinespel. År 2019 sänktes den till 25 000 euro och sedan förra året har den sänkts ytterligare till 20 000 euro. Fahlstedt beskriver det som ett ”strategiskt beslut” men det är också ett beslut som direkt påverkat resultatet och lett till en minskning av intäkterna med 2–3 miljoner euro varje år.

– Vår uppfattning är att man på en hårt reglerad europeisk marknad inte kommer att få förlora mer än 8 000 euro per år. Det är vad vi ser som riktmärke, säger Christer Fahlstedt.

Fahlstedt, som började jobba på Paf år 2016, anser att 8000 euro är en hållbar nivå och att Paf måste vara förberedda på framtiden.

– Vi har funnits i 55 år och vi vill vara kvar i ytterligare 55 år, det här är riktningen vart spelbranschen är på väg. Det är som med miljölagarna, vi är en Tesla. Det är här det kommer att sluta, där vill vi ligga före kurvan och anpassa oss. Vi kommer att vara långsiktigt hållbara, säger Christer Fahlstedt.

En förlustgräns på 8000 euro

Det är verkligen en hög målsättning, och ett mål som Fahlstedt medger kommer att ta lite tid att uppnå. Även om Paf inte har haft en topp tillväxt de senaste tre-fyra åren så har bolaget haft en tillväxt inom det ”gröna segmentet”, från de hållbara spelarna. I september kommer Pafs styrelse att fatta beslut om hur man går vidare med strategin och i vilken takt.

– Det är en fin balans. Vi har många åtaganden som vi behöver tillgodose. Vi måste generera medel. Vi måste vara konkurrenskraftiga och växa och överleva på marknaden. Men samtidigt har vi en moralisk skyldighet att göra allt vi kan för att se till att vi inte genererar pengar från fel kundgrupper. Så enkelt är det, förklarar Christer Fahlstedt.

“Du kan försöka snacka fint, men det är blodspengar”

Paf redovisar intjäningen från olika kundsegment med hjälp av ett färgkodat system i årsberättelsen, där ”gröna” intäkter kommer från spelare som förlorat upp till 8 000 euro under året och ”röda” intäkter kommer från spelare som förlorat över 30 000 euro. Fahlstedt drar sig inte för att erkänna att det fortfarande finns en lång väg kvar innan Paf uppnått sina ambitioner gällande gröna intäkter.

– Vi har fortfarande mycket pengar som är fel i våra siffror. Det kan inte förnekas och vi borde säga nej till mer pengar. Det här är en resa vi har påbörjat och det är många år kvar på den resan innan vi når våra gröna intäkter, säger Christer Fahlstedt.

Paf tjänade 14 miljoner euro från det röda segmentet 2017 men förra året var den siffran 0 euro, och hela 80% av den summan har påverkat slutresultatet. Fahlstedt medger att det ”är en massiv sak att säga nej till de pengarna, men det är rätt sak för Paf att göra”. Han säger att det gör honom mycket stolt över att vara det enda företaget i världen som publicerar dessa typer av siffror i sina årsrapporter med total öppenhet.

– Det är absolut mycket pengar som har gått förlorade för våra ägare. Men vi är alla överens om att det här är pengar vi inte borde ha. Du kan försöka snacka fint men det är blodspengar. Det är i mycket stor utsträckning människor som är sjuka och inte kan kontrollera sitt spelberoende, och det är pengar vi inte borde ta, säger Christer Fahlstedt.

En databas för alla kunder på marknaden

När Fahlstedt riktar blicken mot Sverige så har han starka åsikter om den svenska marknaden, effekterna av insättningsgränsen på 5 000 kronor (ca 500 euro) i veckan som infördes för att mildra spelrelaterade problem under pandemin. Han anser att allt går mot en årlig förlustgräns på 8 000 euro och restriktionerna är ett bevis på det. Fahlstedt vill se en nationell strategi för gränser, i likhet med Belgien som har en 500 euros insättningsgräns per vecka där alla operatörer ingår, i motsats till en per operatör.

– I Sverige är gränserna för låga, de förstår inte att människor både vinner och förlorar. Så man driver bara bort människor som vill vara lojala mot sina varumärken, och nu måste de gå över till en ny operatör som inte har någon tidigare info om dem och vet ingenting om dem.

– På samma gång blir spelgränsen nollställd. Så i den aspekten är det ganska så dysfunktionellt, kontraproduktivt, oärligt och farligt, säger Fahlstedt.

Om vi har en centraliserad databas där alla förluster hos de licensierade varumärkena aggregeras, så skulle det vara det perfekta scenariot. Fahlstedt jämför det med en “svart låda” där operatörer inte kan se informationen i den, men de kan be databasen om information gällande insättnings- eller förlustgränser för en spelare samt tillämpa dessa på deras spelkonton.

”Vi skulle bli förvånade om man på en europeisk marknad får erbjuda bonusar om fem år”

Pafs VD anser också att detta är framtiden för bonusar.

– Vi skulle bli förvånade om man på en europeisk marknad får erbjuda bonusar om fem år. Om det är en bra eller dålig sak, tror jag beror på huruvida man kan förhindra olicensierade operatörer från att vara verksamma. Om man kan förhindra olicensierade operatörer från att komma in på marknaden, så tror jag inte att vi behöver bonusar, säger Christer Fahlstedt.

– Men om de olicensierade operatörerna är där och de kan erbjuda bonusar. De behöver dessutom inte betala skatt eller göra KYC/AML checkar, då går hela systemet sönder, tillägger Fahlstedt och länkar samman det med kanaliseringsfrågan i landet.

Fahlstedt är angelägen om att bygga vidare på den underliggande tillväxt som Paf har sett i de hållbara segmenten, såsom “de gröna” intäkterna.

– En euro som vi förtjänar av någon i de gula eller orange segmenten är inte alls lika värdefull för oss. Det är bara en tillfällig intäkt som kommer att försvinna med tiden. Vi tittar mycket mer på de gröna intäkterna eftersom vi har en väldigt stark tillväxt där. Det ger oss en tilltro i många år framöver, säger Christer Fahlstedt.

Denna intervju publicerades på EGR Intels-nyhetssajt och originaltexten har skrivits av Melanie Dayasena-Love. Orginaltexten hittar du här.

Nyheter med samma tagg

Paf sätter ny standard med heltäckande klimatberäkning

För första gången har Paf genomfört en heltäckande analys av sin klimatpåverkan, där över 95% av koldioxidutsläppen är medräknade i rapporteringen. En heltäckande beräkning är ett kritiskt första steg i målet att nå Net-Zero 2040. …

17 maj 2024

Fokus på unga personer när förlustgränsen sänks

Paf har valt att sänka förlustgränsen ytterligare för unga personer. Obligatoriska förlustgränser sätter ett stopp för överdrivet spelande. Unga personer bör prioriteras i ett bra spelansvar. Obligatoriska förlustgränser stoppar spelare från att förlora mer pengar.…

Paf åtar sig att nå Net-Zero till 2040

Pafs klimatmål är att nå Net-Zero av växthusgaser för hela verksamheten senast 2040. Nu har målet validerats av Science Based Targets initiative (SBTi) och det ligger i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den…

29 februari 2024