Fokus på unga personer när förlustgränsen sänks

Fokus på unga personer när förlustgränsen sänks

Paf har valt att sänka förlustgränsen ytterligare för unga personer. Obligatoriska förlustgränser sätter ett stopp för överdrivet spelande. Unga personer bör prioriteras i ett bra spelansvar.

Obligatoriska förlustgränser stoppar spelare från att förlora mer pengar. Paf väljer nu att sänka förlustgränsen för alla personer i ålder 20–24 år. Unga personer i den åldern har sedan tidigare en lägre förlustgräns hos Paf och nu sänks den ytterligare från 10 000 euro till 8000 euro per år.

– Det här är en viktig fortsättning på den riktning vi strävar efter att ha på Paf för vårt spelansvar. Nu kan unga kunder hos oss enbart spela för summor som är på hållbarare nivåer och inom ramen för det kundsegment vi själva definierat som det gröna segmentet, säger Christer Fahlstedt, Pafs VD.

Paf publicerar varje år öppet en tabell som visar hur vinsterna och förlusterna ser ut för olika kundsegment. Kundsegmenten har under åren påverkats rejält efter att Paf infört obligatoriska förlustgränser och sänkt maxgränserna. Pafs kundsegment för 2023 kommer att publiceras inom maj månad, den senaste publiceringen kan hittas här.

Förlustgränser är viktiga

Pafs kunder kan sätta egna spelgränser på lägre nivåer, men de obligatoriska förlustgränserna som Paf har infört kan inte överskridas. Pafs förlustgränser gäller för alla våra registrerade spelare och samtliga spelkategorier.

– Det är inga nallebjörnar vi säljer, och vi har ett ansvar för den produkt vi erbjuder. Vi kan som spelbolag säga nej innan en person har spelat bort både hus och hem, säger Christer Fahlstedt.

Paf strävar efter att vara ett ledande spelbolag när det gäller spelansvar inom branschen. Paf är det första internationella spelbolaget som infört förlustgränser år 2018 och sedan dess har maxgränserna sänkts ett antal gånger.

– Vi måste kunna vara långsiktigt hållbara. Vi tror att man på en framtida hårt reglerad europeisk marknad inte kommer att få förlora mer än 8000 euro per år, vilket kan motsvara en dyr fritidsverksamhet, säger Christer Fahlstedt.

Unga person bör prioriteras

Unga personer i åldern 18–24 år löper en högre risk att utveckla problem med sitt spelande. Forskningen kring spelproblem och olika riskgrupper indikerar generellt sett att unga personer utgör en riskgrupp. 

– Vi tycker det är viktigt att ha ett särskilt fokus från ett spelansvarsperspektiv på unga personer och deras spelande. Tillsammans med våra övriga spelansvarsåtgärder så är förlustgränserna ett bra komplement för ett bättre spelansvar, säger Daniela Johansson, Pafs vice VD & Chief Responsibility Officer. 

Den sänkta förlustgränsen för unga personer i åldern 20–24 har redan implementerats på Pafs alla spelsidor och marknader.
Nyheten finns även på finska.

Nyheter med samma tagg

Paf sätter ny standard med heltäckande klimatberäkning

För första gången har Paf genomfört en heltäckande analys av sin klimatpåverkan, där över 95% av koldioxidutsläppen är medräknade i rapporteringen. En heltäckande beräkning är ett kritiskt första steg i målet att nå Net-Zero 2040. …

17 maj 2024

Paf åtar sig att nå Net-Zero till 2040

Pafs klimatmål är att nå Net-Zero av växthusgaser för hela verksamheten senast 2040. Nu har målet validerats av Science Based Targets initiative (SBTi) och det ligger i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den…

29 februari 2024

Företaget Game Room levererar nöjesspel till köpcenter

Game Room specialiserar sig på nöjesspel i olika format och kategorier. Företaget kommer att leverera nöjesspel till köpcentret Redi i Helsingfors.  Game Room är ett företag som enbart fokuserar på nöjesspel. Företaget har grundats av…