Paf alentaa tappiorajoja – painopisteenä nuoret

Paf on päättänyt alentaa nuorten pelaajien tappiorajoja entisestään ehkäistäkseen liiallista rahapelaamista. Pakolliset tappiorajat ovat yksi keino edistää vastuullista pelaamista.

Pafilla on käytössään laajasti pakolliset tappiorajat, jotka estävät liiallista rahapelaamista ja siitä koituvia haittoja. Paf on päättänyt alentaa entisestään tappiorajoja 20–24-vuotiaille pelaajille. Tämän ikäisillä nuorilla on jo alhaisempi tappioraja Pafissa ja nyt sitä alennetaan edelleen 10 000 eurosta 8 000 euroon vuodessa.

– Tämä on tärkeää jatkoa sille suunnalle, johon pyrimme Pafissa vastuullisen pelaamisen osalta. Nyt nuoret asiakkaat voivat pelata kanssamme vain summilla, jotka ovat kestävämmällä tasolla ja sen asiakassegmentin sisällä, jonka olemme itse määritelleet vihreäksi segmentiksi, sanoo Pafin toimitusjohtaja Christer Fahlstedt.

Paf julkaisee vuosittain taulukon, josta käy ilmi, miltä eri asiakassegmenttien voitot ja tappiot näyttävät. Asiakassegmentteihin on vuosien mittaan vaikuttanut merkittävästi se, että Paf on ottanut käyttöön pakolliset tappiorajat ja alentanut tappiorajojen enimmäismäärää. Pafin asiakassegmentit vuodelta 2023 julkaistaan toukokuuhun mennessä. Viimeisin julkaisu löytyy täältä.

Tappiorajat ovat tärkeitä

Pafin asiakkaat voivat asettaa omat rajansa tappioille, mutta ne eivät voi olla suurempia kuin Pafin omat pakolliset tappiorajat. Pafin tappiorajat koskevat kaikkia rekisteröityjä pelaajia ja kaikkia pelikategorioita.

– Emme myy nallekarhuja, ja meillä on vastuu tarjoamastamme tuotteesta. Peliyhtiönä voimme sanoa ei, ennen kuin joku on menettänyt talonsa ja kotinsa, sanoo Christer Fahlstedt.

Paf pyrkii olemaan alan johtava peliyhtiö vastuullisen pelaamisen saralla. Paf otti ensimmäisenä kansainvälisenä peliyhtiönä käyttöön tappiorajat vuonna 2018 ja sen jälkeen niitä on alennettu useita kertoja.

– Meidän on pystyttävä olemaan kestäviä pitkällä aikavälillä. Uskomme, että tulevilla tiukasti säännellyillä eurooppalaisilla markkinoilla pelaaja ei voi hävitä yli 8 000 euroa vuodessa, mikä vastaisi kallista vapaa-ajan harrastusta, sanoo Christer Fahlstedt.

Nuoret tulee asettaa etusijalle

Ongelmapelaamisen riski on erityisen korkea 18–24-vuotiailla pelaavilla nuorilla. Eri tutkimukset osoittavat, että ongelmapelaamisen riski on juuri nuorilla aikuisia suurempi.

– Mielestämme on tärkeää keskittyä nuoriin ja heidän rahapelaamiseensa vastuullisen pelaamisen näkökulmasta. Nuorten tappiorajojen alentaminen yhdistettynä muihin toimenpiteisiin on oikea askel kohti vastuullisempaa pelaamista, sanoo Daniela Johansson, Pafin varatoimitusjohtaja ja vastuullisuusjohtaja.

Alennettu tappioraja 20–24-vuotiaille nuorille on jo otettu käyttöön kaikilla Pafin pelisivustoilla ja -markkinoilla.