Frivilliga sjöräddare i konstant beredskap

Ålands Sjöräddningssällskap är en frivillig sjöräddningsförening som är verksam på Åland. De arbetar för att trygga vattenområdena runtom de åländska öarna, en viktig sjöväg för finländska och svenska båtförare. Paf besökte deras station i Saltvik för att få en ökad inblick i verksamheten. 

Ålands Sjöräddningssällskap (ÅSRS) består av ca 120 frivilliga sjöräddare som är i konstant beredskap för utryckning till sjöss. Sällskapet har 6 stationer som är utspridda över hela Åland. Stationen i Saltvik är den station som ligger allra längst norrut på Åland och består av ca 20 sjöräddare. Båten vid Saltviks station heter Rescue Björkskär och den kom till Ålands Sjöräddningssällskap från den svenska sidan år 2014. Båten är gjord för att klara av räddningsuppdrag både ute till havs och nära kusten, samt så har den goda förutsättningar att hantera akuta patienter. 

Ålands Sjöräddningssällskap sköter sjöräddningen vid olycksfall på sjön. De har ett nära samarbete med sjöbevakningen på Åland och i Finland. I jämförelse med sjöbevakningen så har den frivilliga sjöräddningen fler stationer placerade runtom Åland. Stationerna på norra Åland är särskilt betydelsefulla eftersom sjöbevakningen själva inte har stationer placerade där, vilket gör dem till de närmsta sjöräddarna vid en eventuell olycka i de områdena. 

Öppenhet skapar intresse

Årligen öppnar ÅSRS upp dörrarna till en av stationerna för att uppmärksamma den åländska befolkningen om sitt arbete. Det innebär att stationen låter allmänheten fritt besöka dem. 

– Att vi öppnar upp stationen handlar om att vi vill visa upp oss för samhället och påminna dem om att vi finns. Det är viktigt att man vet vart man ska ringa om man är i en eventuell nödsituation. Det är även bra för dem som funderar på att gå med i Ålands Sjöräddningssällskap, att få komma och titta på stationen och träffa oss som driver den, säger Saltviks stationschef Sten-Göte Nyman. 

Mer än bara sjöräddning

År 2021 hade hela verksamheten 144 uppdrag varav Saltviks station tog emot ca 15 av dem. Dessa uppdrag innebar allt från akuta ärenden däribland grundstötning och sjukfall till mer lättlösta båtproblem såsom motorkrångel.  

Sjöräddningen är däremot inte endast verksam inom sjöräddning utan även med förebyggande arbete. Under en två-års period arbetade Saltviks station med att rusta upp fiskefyrar som ligger på den norra sidan av Åland. Dessa fyrar är inte placerade i typiska farleder utan är gjorda för att guida de båtturer som äger rum utanför dem. Projektets syfte var att höja säkerheten på sjön för att förebygga olyckor, Ålands Sjöräddningssällskap rustade upp hela 9 fyrar.

Ålands Sjöräddningssällskap är en av de föreningar som årligen tar emot stöd i form av Paf-medel som genererats av Paf, det hjälper dem att driva verksamheten. 

– Paf-medel är en betydande del för vårt arbete. Det vore omöjligt att kunna ha dessa stationer igång och driva dem utan Pafs stöd. Paf-medlen står för ungefär 75% av summan vi får in varje år, säger Sten-Göte Nyman.

Besök gärna ÅSRS websida för mer information.

22 september 2022

Nyheter med samma tagg

The Paf Employee 100k Good Cause Initiative

Paf gav alla anställda möjligheten att donera 100 000 euro. Summan fördelades på olika välgörande ändamål och initiativ. Personalens nomineringar och slutliga röst avgjorde valet av ändamål. Pafs syfte är att generera medel till samhällsnyttiga…

Röda Korsets hundar sprider glädje och väcker minnen

I ett sällskapsrum på Sunnanbergs äldrevård i Saltvik, Åland väntar boende på kvällens besök. Fyra fyrbenta kompisar kommer intassande i salen. Chico, Frida, Aqua och Kate jobbar alla som frivilliga väntjänsthundar och deras besök är…

02 augusti 2023

Föreningen som beskyddar skärgården

Åland får för första gången en förvaltning för invasiva rovdjur. I ett nytt avtal med Ålands landskapsregering får föreningen Archipelago Pares r.f. i uppdrag att bekämpa mårdhund och mink i skärgården. Avtalet innefattar de stora…